-Vi har store ambisjoner på egne og trålnæringens vegne, og derfor styrker vi nå teamet, sier daglig leder Arne O. Flø i STØ Technology, i forbindelse med kunngjøringen av at Ole Gunnar Hvamb tiltrer som arbeidende styreformann i selskapet.

Hvamb har over 35 års erfaring innen strategi, forretningsutvikling, produktutvikling og industribygging i Kongsberg Maritime, hvorav 16 år som divisjonsdirektør. Her var han tett knyttet til tunge utviklingsprosesser av konsernets salgssuksesser som for eksempel, DP (Dynamisk posisjonering), Automasjon (AIM), samt eBirds og dekkshåndtering for seismikkindustrien, i tillegg til industrialisering og kommersialisering av disse.

-Ole Gunnar sin bakgrunn og track record gjorde han til en helt naturlig mann for oss å snakke med, sier Flø, etter som vi skal gjennom tilsvarende prosesser og faser i STØ Technology de neste 3-5 årene. Jeg har tidligere hatt gleden av å samarbeide tett med han i Kongsberg Evotec, og har inngående kunnskap om hans kapasiteter og integritet fra den tiden, fortsetter Flø.

Inn på eiersiden i pågående emisjon

-Etter å ha satt meg inn i konsept, forretningsplaner, næringsog markedssituasjon, så ble det for vanskelig å takke nei til dette, sier Ole Gunnar Hvamb.

Etter mange år med produkter til Offshoreog Handelsflåtefartøy, er det både spennende og tiltalende å bruke min erfaring inn mot den flotte tradisjonsrike norske (og forhåpentlig internasjonale) fiskerinæringen, fortsetter Hvamb.

I tillegg til å inngå i rollen som arbeidende styreformann, skal han etter planen også delta i den pågående emisjonen i STØ, som i skrivende stund er ca. 50% fulltegnet.

-Stø Technology har med TRAWL 2.0-prosjektet en ambisiøs plan for hvordan man kan gjøre trålnæringen mer effektiv, bærekraftig og lønnsom, og kan jeg bidra med min bakgrunn og nettverk til å realisere prosjektet, så blir jeg veldig gjerne med på det, avslutter Hvamb.

De opprinnelige tre gründerne Pål Arne Roaldsnes, Jan Børge Vik og Arne O. Flø skal alle etter planen delta i den pågående emisjonen, nå også sammen med den nye styreformannen. STØ vil i de kommende dagene og ukene jobbe inn mot et knippe aktører som i kraft av sin næringsaktivitet vurderes som mulige spennende samarbeidspartnere og investorer.

Utviklingsarbeidet

STØ står foran en intensiv utviklingsperiode på 16-18 måneder hvor basisteknologien i undervannsfarkosten «Humla» skal utvikles på en avansert plattform i 1:4-skala, i forkant av et etterfølgende pilotprosjekt i fullskala mot slutten av 2020. Den første utviklingsfasen er kostnadsberegnet til rundt 20 mill, og har til hensikt å ta ut det meste av teknologisk risiko i prosjektet så tidlig som mulig, gjennom et godt gjennomtenkt utviklingsog milepælsprogram. Selskapet har inne til behandling en større søknad hos Innovasjon Norge, som tilsvarer omtrent halve utviklingsbudsjettet.

I mars i år ble Kato Gangstad ansatt som ansvarlig systemutvikler på automasjon, og etter dette har utviklingsarbeidet skutt fart. I skrivende stund er det autopiloten til «Humla» som utvikles, og selv om selskapet er godt i rute med dette arbeidet, har ledelsen planer om å utvide arbeidsstokken ytterligere i 2019 for å øke utviklingskapasiteten

Tett samarbeid med næringen

STØ har siden offentliggjøringen av TRAWL 2.0 under Nor-Fishing 2018, hatt god dialog med trålnæringen. -De siste ukene har vi hatt en tett dialog med en større og ledende aktør i næringen, og vi ser nå på forskjellige måter vi kan få etablert et mer langsiktig og formelt samarbeid som eventuelt kan lede frem til et pilotprosjekt, avslutter daglig leder Arne O. Flø.

Nytt, spennende og potent utviklingsmiljø i Ålesund

STØ flyttet så sent som i februar i år inn i lokalene til en nedlagt spikerfabrikk i Kjøpmannsgata i Ålesund. Her deler de rundt 1500 kvm bl.a. med et annet fremadstormende og innovativt selskap, Ably Medical AS. Sistnevnte utvikler for tiden en høyteknologisk sykehusseng som har fått mye oppmerksomhet både i inn og utland. -At STØ samlokaliserer med Ably Medical er ingen tilfeldighet, forteller daglig leder Arne O. Flø i STØ Technology.

-Foruten å utvikle våre respektive prosjekter, så går vi med en visjon om å utvikle et potent og slagkraftig miljø for industridesign, produktutvikling og rapid prototyping samlet under ett tak i Ålesund, med fasiliteter og kapasiteter som man ellers må til utlandet for å finne maken til, avslutter Flø.

Noen fakta om STØ Technology AS:

• Etablert i 2017 av Pål Arne Roaldsnes, Jan Børge Vik og Arne O. Flø for å realisere et innovasjonsprosjekt rettet mot den internasjonale trålerflåten.

• Prosjektet bærer navnet TRAWL 2.0 og tar mål av seg å gjøre trålnæringen vesentlig mer effektiv, lønnsom og bærekraftig gjennom å ta i bruk helt ny teknologi for fangsthåndtering.

• I sentrum av utviklingsarbeidet finner man undervannsfarkosten «Humla» om gjør det mulig å hente fangst fra trålen og opp til skipet uten å avbryte trålingen. Dette gjør det mulig å ta inn viktige prinsipper og virkemidler som Lean, FIFO-prinsippet og Just-In-Time i en setting der det har vært helt utenkelig før, og dette gir grunnlag for kraftig disrupsjon i trålnæringen.

• Prosjektet har vært finalist til Innovasjonsprisen 2018 under fjorårets Nor-Fishing i Trondheim, i tillegg til å ha gått til finalen i Næringsteft 2019; en tung regional innovasjonsog nyskapningskonkurranse i Møre og Romsdal i regi av Sparebanken Møre.

• Les mer om konseptet og se selskapets demofilm på selskapets hjemmeside: www.stotech.no