DEL

HAVFISK oppnådde et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 32 millioner kroner i andre kvartal 2013, en reduksjon på 6 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2012. Kvartalets driftsresultat (EBIT) var på 14 millioner kroner mot 17 millioner kroner i samme periode 2012. Omsetningen i andre kvartal var 157 millioner kroner. Det er 40 millioner kroner lavere enn i andre kvartal i 2012.


( 08.08.2013 )

[raw]

Fangsteffektiviteten (fangstvolum pr driftsdøgn) er 6 prosent høyere enn samme periode i fjor. Lavere priser for torsk og sei har medført at den samlede lønnsomheten er svakere i andre kvartal 2013 enn tilsvarende periode i 2012. Det totale fangstvolumet er redusert med 18 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Flåten har færre driftsdøgn i perioden som følge av færre fartøy i drift i kvartalet.

 

-Driften av fartøyene har vært god og driftskostnader er lavere sammenlignet med samme periode i 2012. Prisene har imidlertid vært lave også i dette kvartalet, og gir svakere driftsresultat enn tilsvarende periode i 2012», sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

 

HAVFISK konsernet hadde i andre kvartal 2013 driftsinntekter på 157 millioner kroner sammenlignet med 197 millioner kroner i andre kvartal 2012. Reduksjonen i driftsinntekter forklares i hovedsak med lavere priser, samt noe lavere volum. EBITDA var på 32 millioner kroner mot 38 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT i andre kvartal var på 14 millioner kroner mot 17 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. EBITDA-marginen var 20 prosent i kvartalet sammenlignet med 19 prosent i første kvartal 2012.
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 25 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 8 millioner kroner i andre kvartal 2012. Netto rentebærende gjeld var 650millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, 2 millioner kroner lavere enn ved utgangen av forrige kvartal. HAVFISKs egenkapital var på 889 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, tilsvarende 41,3 prosent.

Fornøyde og sentrale personer i Havfisk på tråldekket om bord i Gadus Poseidon ved dåpen av nybygget. Fra venstre prosjektleder i Havfisk, Lasse Stokkeland, skipper Rino Andre Grande, skipper Andreas Steffensen og konsernsjef i Havfisk ASA Olav Holst-Dyrnes.
-Driftsgrunnlaget for HAVFISK er godt utover året. Vi har større andel av torskekvoten igjen enn på samme tidspunkt i fjor. I tillegg ser prisene ut til å ha en positiv trend», sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.
Den første av de tre nybyggene er ferdigstilt og startet fiske i begynnelsen av tredje kvartal. «Gadus Poseidon» er en topp moderne tråler hvor det er vektlagt løsninger som vil redusere drivstoff forbruket og den fysiske belastningen for mannskapet i arbeidssituasjon.
”Gadus Poseidon» gir oss økt fangstkapasitet fremover og er en flott arbeidsplass for mannskapet ombord, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.