DEL

Det har i år vært en svært stille avslutning på årets pelagiske fiskerier. Denne siste uka har ett fartøy meldt inn fangst til Sildelaget. Det var den russiske fabrikktråleren Severney Okean som losset 381 tonn frossen sild ved Tromsøterminalen. I uke 52 ble det ikke omsatt en eneste last med pealgisk fisk.


( 30.12.2008 )

[raw]

Norske fartøyer har som forventet søkt havn i romjula. Med stort sett bare mulighet til å lete etter hestmakrell og havbrisling, har interessen for å gå til havs vært heller laber.

 

Den pelagiske flåten kan se tilbake på et svært suksessfullt år. På Norges Sildesalgslag sin auksjon har det blitt omsatt 1,87 millioner tonn fisk til en verdi av 5,75 milliarder kroner, mot 1,82 millioner tonn til en samlet verdi av 4,97 milliarder kroner i fjor. I tillegg til økte kvoter har økte priser vært medvirkende til at det er omsatt for 772 millioner kroner menn enn i 2007.

 

Holder prisene seg neste år, vil økte kvoter for de fleste kvotebelagte pelagiske fiskearter kunne gi et enda bedre år, og sannsynligvis en omsetning på godt over seks milliarder kroner hos Norges Sildesalgslag. Den største svikten i år har vært i kolmulefisket. Ytterligere reduksjon i kvotene neste år vil slå negativt ut. Men reduksjonen vil bli mer enn kompensert av forventede økte inntekter fra loddefiske.

 

Fangst av pelagisk fisk ved utgangen av  uke 52 – 2008

Kilde: Norges Sildesalgslag 

Fiskeslag

Kvantum

Verdi

Snitt

Kvantum

Verdi

Snitt

Havbrisling

1 266

1 338

1,06

10 428

18 186

1,74

Hestmakrell

12 427

105 116

8,46

5 133

19 117

3,72

Kolmule

415 451

433 775

1,04

573 364

919 946

1,60

Kystbrisling

3 082

17 246

5,60

2 445

12 955

5,30

Lodde-s JM/ISL

34 519

63 184

1,83

38 191

81 323

2,13

Lodde-v Barents

5 125

36 395

7,10

1 899

15 560

8,19

Makrell

170 828

1 879 898

11,00

175 711

1 381 912

7,86

Nordsjøsild

65 754

240 260

3,65

106 092

310 130

2,92

Nordsjøsild

0

0

0,00

460

673

1,46

NVG-sild

1 046 400

2 832 635

2,71

840 624

2 115 831

2,52

NVG-sild

18 415

19 887

1,08

6 953

8 497

1,22

Tobis

94 345

108 932

1,15

52 429

83 817

1,60

Øyepål

6 642

7 455

1,12

4 719

5 878

1,25

Total

1 874 254

5 746 121

3,07

1 818 448

4 973 825

2,74

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.