DEL

Stiftelsen Nor-Fishing har delt ut sin Innovasjonspris på Nor-Fishing og Aqua Nor siden 2003. Innovasjonsprisen for Nor-Fishing 2016 blir heller ikke noe unntak. Dette er en pris for utvikling og innovasjon innen nasjonal eller internasjonal fiskerinæring.


( 08.01.2016 )

Styreleder Liv Holmefjord oppfordrer alle som holder på med utvikling av interessante nyvinninger og utviklingsprosjekter innen fiskerinæringen om å sende oss en søknad. Det er viktig at det enkeltes innovasjonsprosjekt allerede er igangsatt og ikke bare en idé på papiret. Interessert oppfordres til å søke, og fristen er satt til 1. mai 2016.

Prisen er på NOK 100.000 samt diplom, og tilbakemeldinger fra tidligere vinnere viser at Nor-Fishings Innovasjonspris har vært et viktig bidrag for innovasjon i bedriften, motivasjon internt, og sist men ikke minst, for markedsføringen overfor både fiskeri- og havbruksnæring i inn- og utland. Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris 2016 skal deles ut for et produkt, en prosess eller et annet konkret tiltak som skaper fornyelse og effektivisering i fiskerinæringen. Økt lønnsomhet, sikkerhet, bedre miljø i havet, og økt kvalitet på fiskeråstoff kan være viktige elementer.

Både norske og utenlandske utstyrs- og tjenesteleverandører, aktive utøvere i næringen, bearbeidings- og foredlingsindustrien og enkeltpersoner kan søke. Det omsøkte prosjektet, som i år skal ha relasjon til fiskerinæringen, må ha sin opprinnelse etter Nor-Fishing 2014. Det er ingen betingelse at søkeren skal være utstiller på Nor-Fishing 2016. Det er også anledning til å nominere andre til prisen. Den nominerte vil bli kontaktet av arrangøren og må, i tilfelle de ønsker å være søker, legge frem dokumentasjon i samsvar med nedenstående krav som gjelder for alle søkere.

Søknaden skal inneholde:

  1. Søkers navn/firmanavn, adresse, telefon, e-postadresse, web-adresse og kontaktperson.
  2. Kort beskrivelse av selskapets/søkerens virksomhet.
  3. Beskrivelse og best mulig dokumentasjon av prosjekt, produkt, prosess eller tiltak som er omsøkt. I søknaden må det spesielt legges vekt på hva som er nyskapende.
  4. Dokumentasjon av forventet effekt/resultat og marked for omsøkt prosjekt/tiltak.

Juryen vil behandle innkomne søknader straks etter søknadsfristens utløp. Senest 1. juni offentliggjøres tre kandidater/finalister til Innovasjonsprisen 2016. Prisen deles ut under Nor-Fishing 2016.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.