To ledende norske firma for fiskeforedlingsløsninger, Optimar Giske AS og Peter Stette AS, fusjonerer. Det nye selskapet, som får navnet OptimarStette AS, vil bli en ledende global aktør på om bord løsninger.


( 02.10.2014 )

To ledende norske firma for fiskeforedlingsløsninger, Optimar Giske AS og Peter Stette AS, kunngjorde fusjoneringsplaner mandag. Det nye selskapet, OptimarStette AS, vil bli den ledende globale aktøren innenfor ombord-løsninger, og en ledende aktør på landbaserte løsninger, med en samlet omsetning på rundt 400 millioner kroner. Fusjonen gir muligheter for videre vekst og økt salg internasjonalt.

 

-Det viktigste har vært å skape større potensiale for vekst i det internasjonale markedet. Fusjonen styrker konkurransekraften til OptimarStette A/S og gjør det mulig for oss å søke nye utfordringer og muligheter i nye markeder, sa Asbjørn Solevågseide, administrerende direktør i Optimar Giske AS.

IMG_0377

Arkivbilde fra Optimars stand i Brussel i 2011, hvor de lanserte en maskin som gjør jobben til de to siste personene i en stor pelagisk prosesslinje.

 

Både Optimar og Stette har siden tidlig på 1970-tallet tilbudt automatiske løsninger for fiskeforedlingsutstyr for båter og landanlegg. Mer enn halvparten av den norske fiskeflåten har utstyr fra Optimar ombord, mens Stette er også en ledende leverandør til fiskeoppdrettsindustrien.

 

-For våre interessenter vil fusjonen ikke bare sørge for vanlig drift og service; for våre kunder gir den bedre tjenester og løsninger, mens våre ansatte får nye utfordringer og muligheter til personlig utvikling, også internasjonalt, sa Peder Stette, administrerende direktør i Peter Stette AS.

 

Begge firmaene er basert i Ålesundsområdet, selve navet i den norske sjømatklyngen. OptimarStette AS er derfor godt plassert for videre vekst utenlands, og planlegger økt tilstedeværelse i de viktigste globale markedene.

 

Asbjørn Solevågseide vil være Chief Executive Officer i OptimarStette AS, mens Peder Stette vil tiltre som Chief Operating Officer. Det nye selskapet vil ha en årlig omsetning på rundt 400 millioner kroner, et driftsresultat før avskrivninger på rundt 45 millioner kroner, og totalt 170 ansatte ved Optimars produksjonsanlegg på Valderøy og hos Stette på Skodje, samt Optimars fabrikk i Vigo, Spania.

 

Peter Stette AS ble assistert av forvaltnings- og rådgivningsselskapet Converto AS i fusjonen, mens Optimar Giske A/S ble assistert av investerings- og rådgivningsfirmaet Credo Partners AS, som også har eid 51 prosent av Optimar Giske A/S siden 2012.

 

-Vi ser fusjonen som et naturlig steg i Optimar og Stettes videre utvikling. Ved å slå seg sammen vil de få en mye sterkere global tilstedeværelse og kunne utvikle enda mer avanserte teknologier og effektive løsninger for kundene, sa Pål Brynsrud, senior partner i Credo Partners og styreleder i Optimar. Han blir styreleder i OptimarStette AS etter fusjonen.

 

 

Optimar Giske AS

 

Siden 1970-tallet har Optimar Giske AS spilt en viktig rolle i utvikling og produksjon av automatiske og selvstyrte system som har gjort fiskeforedling lettere, raskere, tryggere, mer hygienisk og lønnsomt.

 

Vi er tilfredse med å vite at vi har hjulpet å forandre en hel global industri fra fullstendig avhengighet av manuell arbeidskraft til en som er strømlinjeformet, effektiv, automatisert, og konkurransedyktig. www.optimar.no

 

 

Peter Stette AS

 

Grunnlagt i 1929, Peter Stette AS har siden 1970-tallet levert automatiserte systemer til fiskeindustrien. Vår erfaring i fiskerisektoren har gjort Stette til en foretrukket leverandør av ombord- og landbaserte fiskeforedlingsløsninger.

 

Stettes filosofi er å forstå behovet til kundene våre, og bruke tilgjengelig teknologi for å løse disse utfordringene. På denne måten kan vi utvikle de beste løsningene i markedet, til nytte for kundene våre og for å gi dem et fortrinn i den globale konkurransen. www.stette.no

 

Credo Partners AS

 

Credo Partners er et investeringsselskap for bedrifter som står foran sine mest avgjørende utviklingsfaser. Vi investerer i selskaper hvor vår kompetanse, kombinert med eksisterende eieres innsikt og ambisjoner, til sammen representerer betydelig potensiale for vekst og verdiutvikling.

 

Vår jobb er å forløse potensialet som ligger i hver bedrift ved å tilføre en riktig blanding av kapital, kompetanse og nettverk. Gjennom restrukturering, strategisk reposisjonering og operative forbedringer bygger vi bedre bedrifter gjennom partnerskap for verdiskapning. www.credopartners.no

 

Converto AS

 

Converto AS er et forvaltnings- og rådgivningsselskap som utøver aktivt eierskap og bistår eiere, styre og ledelse i de viktigste spørsmålene på deres agenda. Selskapet ble etablert i 2009, og har siden stiftelsen skapt og realisert betydelige verdier for kundene. Converto er en uavhengig aktør, med Aker som en viktig kunde og partner. Vi bidrar til videreutvikling av eieragendaer og forretningsstrategier for å skape økte verdier. Selskapet har kontorer i Oslo og Ålesund. www.converto.no