DEL

Marine Harvest-konsernet oppnådde en operasjonell EBIT på NOK 1 090 millioner i første kvartal 2014, mot NOK 482 millioner i samme kvartal i 2013.


( 30.04.2014 )

– Årets første kvartal var et sterkt kvartal for Marine Harvest. Vi ser både rekordhøye priser og profitt. Som en konsekvens av det gode resultatet, har styret foreslått kvartalsutbytte på NOK 5 per aksje. Kvartalsresultatene ble negativt påvirket av høy kontraktsandel. Videre ser vi et potensial for et enda sterkere resultat gjennom forbedring av produksjonskostnadene på mange operasjonsområder, sier CEO Alf-Helge Aarskog.

 

Marine Harvest Group rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på NOK 5 868 millioner NOK 3 736 millioner) i første kvartal 2014.

 

Marine Harvest Norway oppnådde en operasjonell EBIT per kg på NOK 12,82 (NOK 8,39) i første kvartal, mens Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Canada oppnådde en operasjonell EBIT per kg på henholdsvis NOK 12,66 og NOK 19,10 (NOK 7,87 og NOK 6,63). Marine Harvest Chile oppnådde en operasjonell EBIT per kg på NOK 6,73 (-6,27). Disse tallene inkluderer bidrag fra Salg og Markedsføring, inkludert VAP Europa og Morpol Processing. Marine Harvest VAP Europe rapporterte en operasjonell EBIT på NOK -25 millioner sammenlignet med NOK – 18 millioner i første kvartal 2013. Morpol Processing oppnådde en operasjonell EBIT på NOK – 38 millioner.

 

Marine Harvest-konsernet hadde et slaktevolum i første kvartal på 92 243 tonn sløyd vekt, mot 80 035 tonn i samme kvartal 2013. Forventet slaktevolum for 2014 økes fra 405 000 tonn til 417 000 tonn.

 

– Etterspørselen i første kvartal var svært høy, og vi forventer at dette vil fortsette. Vi er oppmuntret av de høye fremtidsprisene, gitt den relativt høye produksjonsveksten for resten av året. Jeg er overbevist om at kombinasjonen sterke operasjonelle resultater og høy finansiell fleksibilitet setter oss i en ypperlig posisjon for videreutvikling, sier Aarskog.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.