Egersund Sea Service AS har engasjert seg sterkt når det gjelder NOx-avgiften og de negative effektene denne avgiften kan få for regionen. Markedsføringsselskapet har allerede registrert at fiskefartøy velger bort byen som leveringssted for fisk til fordel for havner i Danmark for å spare avgift. Fjord Line sin fergerute står også i fare for å forsvinne på grunn av NOx-avgiften.


( 23.06.2008 )


[raw]

Kystmagasinet har snakket med styreformann Kolbjørn Rogstad i Egersund Sea ServiceAS. Han har et stort engasjement på dette med NOx-avgiften og de uheldige ringvirkningene denne avgiften ser ut til å få mange steder langs kysten. Markedsføringsselskapet har vært på Stortinget for å tale Egersund og næringslivet sin sak og de har skrevet brev til Geir Axelsen i Finansdepartementet med oppfordring om at departementet må se på saken på nytt. Men responsen har foreløpig vært svært liten, og det hersker stor usikkerhet om avgiftssystemet blir stående som i dag eller om det kan komme endringer.

 

-Jeg håper at fergen blir værende i Egersund. Noe annet vil være svært trist for Egersund, sier Rogstad i Egersund Sea Service AS. Selskapet har presisert overfor myndighetene at dagens NOx-avgift gir fergenæringen på Vestlandet en utgift som fergene på Østlandet ikke har, siden man på Vestlandet operer med flere anløp før skipene når destinasjonene i Danmark eller England.

 

Egersund Sea Service AS er en sammenslutning av 28 havnerelatert bedrifter rundt havna i Egersund. De fleste driver med service rettet mot ulike bransjer, fra elektro og transport og fiskeri og havbruk. Egersund er en av landets største og viktigste fiskerihavner. Derfor spiller selvsagt fiskeri en viktig rolle når det gjelder selskapets engasjement.

 

Hovedformålet til Egersund Sea Service AS er å markedsføre havnen og medlemmene. Dette gjøres blant annet gjennom å organisere deltakelse på messer. I fjor høst hadde Egersund en egen paviljong på den store fiskerimessen, Dan-Fish i Ålborg, og i august vil en rekke av medlemsbedriftene delta på Nor-Fishing i Trondheim med egen fellesstand i regi av Egersund Sea Service. Kolbjørn Rogstad regner med bra deltakelse, og de har sikret seg 30 hotellrom i perioden messen avvikles.

[/raw]