Tall fra Eksportutvalget for fisk viser at eksporten av norsk laks i januar var på 2,4 milliarder kroner. Dette er den høyeste eksportverdien som noen gang er målt i en januarmåned.


( 04.02.2011 )

[raw]

Verdien av lakseeksporten er 587 millioner kroner eller 33 % høyere enn januar i fjor. Volumet økte samtidig med 1 % til 56 tusen tonn.

 

– Årsaken til den sterke økningen i eksportverdi er høyere laksepris i år sammenlignet med prisen på samme tid i fjor. Dette kommer som følge av sterk etterspørselsvekst etter norsk laks globalt, sier markedsanalytiker Paul Aandahl i Eksportutvalget for fisk.

 

Fortsatt høy laksepris
Eksportprisen for fersk laks var i januar på 39,67 kroner per kilo. Dette er 10,49 kroner høyere enn for ett år siden. Sammenlignet med gjennomsnittsprisen i desember er prisen i januar 2,48 kroner lavere.

 

Selv om mesteparten av laksen går til nærmarkedene i EU, gikk eksportvolumet samlet sett i januar ned med 4 % til 38 499 tonn produktvekt til EU markedene. Til marked i Asia økte volumet med 18 % til 8 126 tonn mens eksportvolumet til Øst-Europa økte med 25 % til 8 718 tonn. Til USA gikk eksportvolumet tilbake med 29% til 1 910 tonn.

 

Reduksjon i ørreteksporten
I januar ble det eksportert ørret for 122 millioner kroner, noe som er 5 millioner kroner mer enn i januar i fjor. Målt i volum ble ørreteksporten redusert med vel 869 tonn til 2 734 tonn. Russland er det dominerende markedet for norsk ørret med 44 % av eksportvolumet. Tilsvarende andel i fjor var 53 %.

 

Gjennomsnittsprisen for fersk hel ørret var i januar 45,93. Dette var 5,61 kroner høyere enn prisen for hel fersk laks.

[/raw]