Kystmagasinet 5.15: Siden 2004 har importen av klippfisk til Brasil økt fra 24000 til 61700 tonn. I fjor importerte de totalt 4700 tonn mer klippfisk enn året før. Det tilsvarer en vekst på 7,5 prosent.

Totalt havnet 61700 tonn klippfisk (alle typer) på brasilianske matbord. Den norske importen stoppet i fjor på 27 519 tonn klippfisk (alle typer). Det kunne fiskeriutsending for Norges Sjømatråd, Johnny Håberg, fortelle under årets klippfiskseminar i Lisboa tidligere i vinter.

IMG_1260

Norsk klippfisk til salgs i en stor dagligvareforretning i Brasil. Foto: Edmund Mongstad.

Sterk posisjon

Brasil er det nest største markedet for norsk klippfisk etter Portugal, og i likhet med Portugal økte også brasilianerne importen fra Norge i 2014. Norge har en sterk posisjon i det brasilianske markedet. Det viser markedsandelen den norske klippfisken har, som har vært på hele 44 prosent de siste to årene. Noe som er godt over de to nest største eksportørlandene på lista, Kina og Portugal, som eksporterte henholdsvis 30 og 33 prosent og 22 og 20 prosent de siste to årene.

Hvorfor har så den norske klippfisken så godt omdømme blant brasilianerne? Selvfølgelig har dette med smak, tilgjengelighet og mattradisjoner å gjøre. I en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Norges Sjømatråd, viste Håberg til at 54 prosent av brasilianske forbrukere foretrakk norsk klippfisk i fjor. Det var en økning på 7 prosent fra 2013. Sju av ti brasilianske kunder mener også det er viktig å vite hvor fisken kommer fra, mens bare 11 prosent av brasilianerne mener dette ikke spiller noen rolle når de kjøper fisk.

IMG_8180

Bilde fra et stort og viktig marked i utkanten av Rio, tatt i sommer.

Kunnskap om klippfisk

Den norske klippfisken er velkjent blant de brasilianske forbrukere. Det kanskje de færreste nordmenn vet, er at brasilianerne har et godt kunnskapsnivå om klippfisken og hvor den kommer fra. Tall fra undersøkelsen Håberg viste til viser at 73 prosent av brasilianske kunder visste at klippfisken opprinnelig kom fra Norge (67 prosent i 2013), mens 74 prosent trodde også Portugal var et av opprinnelseslandene for klippfisk. Og mens over 70 prosent av kundene visste at Bacalhau Porto og Bacalhau da Noruega var klippfisk av torsk, var kunnskapsnivået for andre typer klippfisk, som for eksempel lange, sei og pollock på et lavt nivå.

Sett med norske øyne er det positivt at fire av ti kunder foretrekker merket Bacalhau da Noruega når de skal kjøpe klippfisk. Og det er ikke bare til hverdagsmat klippfisken er foretrukket, også til fest og høytider foretrekker 84 prosent av brasilianerne bacalhau. Deretter følger laks og reker med henholdsvis 74 og 69 prosent, som foretrukket høytidsog festmat.

IMG_3276

Til fest og høytider foretrekker 84 prosent av brasilianerne bacalhau.

Volum og pris

Over halvparten av klippfisken som ble importert til Brasil de to siste årene er tradisjonell hel klippfisk. Hel saltet og tørket klippfisk utgjorde 56 prosent av markedet i 2014, mot 59,9 prosent året før, etterfulgt av kuttede klippfisk-produkter (19,9 prosent), avsaltede og frosne produkter (16,3 prosent) og klippfiskfilet (3,9 prosent). Den norske eksporten av klippfisk av torsk økte med 26 prosent fra 2013 til 2014, mens klippfisk av sei hadde en nedgang på ni prosent.

Prisutviklingen for klippfisk av torsk og sei har de siste to årene fulgt hverandre. Men på tross nedgang i volum har sei hatt en større økning i pris enn torsk i 2013. Prisen for sei økte med 21 prosent, mens torsk kun opplevde en økning på syv prosent. Håberg kunne opplyse om at seien lå på rundt 32-33 kroner til midten av 2013, og nærmet seg kr 40 en periode i fjor, men har kommet ned på et mer stabilt nivå. Når det gjelder torsk lå prisen på mellom 50 og 60 kroner i store deler av 2012, før man opplevde at prisene stupte og nådde et lavmål i 2013 på kr 37. Den holdt seg på et nivå rundt 40-tallet til i fjor høst da den nådde kr 45.

-Torskeprisen er nesten tilbake på samme nivå som i 2012, og prisdifferansen mellom torsk og sei er historisk lav. Med dagens priser vil sannsynligvis klippfisk av torsk fortsette å øke i det brasilianske markedet, sa han under konferansen.

USIKKER FRAMTID

Den norske eksporten av klippfisk opplevde en økning på 7,5 prosent fra 2013. Tross positiv vekst kunne Norges Sjømatråds fiskeriutsending i Brasil, Johnny Haaberg, fortelle om en usikker situasjon med tanke på den brasilianske økonomien de kommende årene. Foto: Alf Fagerheim.

Marked i endring

Håberg omtaler Brasil mer som et kontinent enn et land, der forskjellene fra region til region er like store som mellom landene i Europa. På tross av store regionale forskjeller er det de store supermarkedkjedene som styrer markedet og utviklingen. De ti største supermarkedkjedene i Brasil hadde en markedsandel på hele 88,8 prosent i 2012, og omsatte for 242,9 milliarder BRL (Brasiliansk Real – tilsvarer omtrent 640 milliarder kroner), som er opp 8,3 prosent fra året før. Bare de fire store kjedene Pào de Acùcar (57,2 milliarder BRL), Carrefour (31,4 milliarder BRL), Wal Mart (25,9 milliarder BRL) og Ceucosud (9,7 milliarder BRL) hadde en samlet omsetning på over 124 milliarder BRL.

Også den brasilianske forbrukeren er ute etter mer lettvinte og gryteklare produkter. I løpet av de siste årene har flere produsenter kommet på banen med flere utvannede klippfiskprodukter for å se hva forbrukerne egentlig vil ha. Det har gjort at tilgjengeligheten for slike ferdigprodukter er blitt større. Klippfisk har tradisjonelt sett blitt solgt hel og kuttet opp slik kundene ønsker det i butikkene. Kjedene er nå ute etter å kutte i sine lønnskostnader, og har begynt å favorisere produkter som ikke krever manuell arbeidskraft i butikkene. Nye lovendringer når det gjelder emballasje og pakking av produkter har dessuten åpnet markedet for at også kjedene kan komme med sine egne produkter. Det har gjort at flere har begynt å lansere egne merkeprodukter for å få ned kostnadene.

IMG_8183

Bolinhos (klippfiskboller) er en annen populær brasiliansk rett der klippfisk er hovedingrediens. 

Usikker framtid

Framtidsutsiktene for den brasilianske økonomien ser ikke helt lys ut de nærmeste årene. Det er en del skjær i sjøen slik Håberg ser det, som gjør situasjonen svært usikker. For første gang siden 2000 har landet en negativ handelsbalanse. Liten økonomisk vekst de senere årene og høy inflasjon er også blant faktorene som ble trukket fram for å beskrive situasjonen i landet. Håberg mener det også er sannsynlig at myndighetene vil øke skattene og kutte i de offentlige utgiftene for å få budsjettene i balanse.

Håberg tror dette scenarioet også vil fortsette de neste årene. Samtidig tror han at dagligvarehandelen vil fortsette å vokse mer enn den generelle økonomiske veksten i landet. Når det gjelder markedet for bacalhau eller klippfisk er han mer positiv: Gitt at prisene for klippfisk er stabil vil omsetningen vokse i takt med veksten i dagligvarehandelen, mens ferdigprodukter og mer gryteklare produkter vil fortsette å øke til det når sitt høydepunkt.

 

Norsk klippfiskeksport til Brasil 2014

Volum (tonn) Verdi (mill NOK Pris (NOK)  
  Endring   Endringer   Endringer
Torsk 12 072 26 % 531 324 35 % 44,03 7 %
Sei 11 691 -9 % 396 981 11 % 33,96 22 %
Brosme 2 080 -6 % 69 800 4 % 33,55 11 %
Lange 1 675 62 % 57 545 71 % 34,36 6 %
Total 27 519 7 % 1 055 649 24 %