Steinsvik slipper neste generasjon av sitt sentralfôringssystem FeedStation.

I disse dager lanserer Steinsvik en helt ny generasjon av sitt sentralfôringssystem FeedStation. 2 år etter sammenslåingen mellom Ocea og Steinsvik er det nye systemet klart for salg. Prosjektleder for fôringssoftware i Steinsvik Frode Nekkøy forteller om eit spennande utviklingsprosjekt. «Vi startet med blanke ark i 2014 og har bygget hele systemet opp fra bunnen av med ny moderne teknologi som er tilpasset fremtidens oppdrett. Systemet kan nå opereres fra flere steder samtidig, og bruk av mobile enheter har stått sentralt i utviklingen. Vi gjør med dette et kvantesprang innenfor brukervennlighet for røkteren, i tillegg er løsningen rigget for raske endringer – noe jeg er sikker på våre kunder vil sette stor pris på.»

Screenshot fra oversiktsbilde i programvaren.

Sammenslåing av GMT Feeder og FeedStation

Utviklingen har foregått samtidig med sammenslåingen av Ocea og Steinsvik, og de to etablerte sentralfôringsløsningene GMT Feeder og FeedStation har dannet grunnlaget for den nye løsningen. Dei beste ideene og konseptene fra begge løsninger er med videre, ettersom det er vært svært viktig for Steinsvik å ivareta begge kundegruppene.

Tilgjengelighet / mobile enheter

Nye FeedStation er plattformuavhengig, noe som betyr at systemet kan styres fra hvilken som helst datamaskin, telefon eller nettbrett. Fôring kan foregå fra PC på et fjerndriftsrom, fra telefonen i båten på vei ut til anlegget, eller fra et nettbrett mens man står på ringen. I tillegg kan flere operasjoner pågå samtidig. Registrering av fôrleveranse, telling av lus og fôring på en gang? Ikke noe problem, alle autoriserte brukere vil oppdatere den samme databasen og gjøre informasjonen tilgjengelig på tvers av geografisk plassering og enhet øyeblikkelig.

Et bilde av hvordan grensesnittet ser ut på ulike enheter. 

Utvidet fjerndrifts støtte

Nye FeedStation kommer med funksjonalitet for fjerndrift som en del av løsningen. Dette fjerner behovet for bruk av tredjepartsløsninger som feks Teamviewer. Systemet er designet for samdrift og fjerndrift av lokaliteter. Tilgang til anlegg styres på brukernivå slik at man med enkle tastetrykk kan styre flere lokaliteter, brukeren vil derfor kunne varsles om kritisk informasjon uavhengig av hvilken lokalitet man fokuserer på for øyeblikket.

Uttesting med kunde

For å luke ut eventuelle problemer og få viktige innspill fra brukerne har systemet allerede vært i drift en periode. Uttestingen har foregått sammen med Lerøy Vest på lokaliteten Gulholmen. Systemet ble installert på anlegget i oktober 2016 og har vært i drift siden. Gulholmen ble valgt spesifikt fordi de hadde de egenskapene vi var på jakt etter forteller Frode Nekkøy. Brukerne hadde erfaring fra ulike typer fôringsystemer tidligere, de fjerndrifter flere anlegg og røkterene har høye krav til systemene de bruker. Tilbakemeldingene og endringene vi har gjort underveis har vært viktige, og det har vært svært gledelig å se hvor raskt de har vendt seg til det nye systemet.

Røkter Ole Martin Fauske og driftsleder Erik Johnsen i Lerøy Vest forteller om en god prosess. «Vi har fôret daglig med Nye FeedStation siden det ble installert og er meget fornøyd med systemet både med tanke på brukervennlighet og stabilitet. En del av oss som kom fra andre fôringssystemer var litt skeptiske innledningsvis med tanke på å bytte, men Nye FeedStation har vist seg å ivareta alle våre behov både på flåten og fjerndriftssentert.

Frode Nekkøy.

Første steg / videre utvikling

Vi kommer til å lansere ny funksjonalitet og drive produktforbedring fortløpande fremover. Vårt mål er å fortsatt være den foretrukne leverandøren av sentralfôringssystemer til oppdrett både marint og på land. Man må tilpasse seg og drive videreutvikling, spesiellt nå som mange unge er på vei inn i næringen, vi merker allerede at de stiller andre krav til programvare enn før og er vant til systemer som jobber for dem.

Nye FeedStation er også første steg i retning fremtidens havbruk. Oppbyggingen åpner for at Steinsvik overvåke status på komponenter utenfra og med dette forebygge og foreslå tiltak allerede før eventuelle problemer på lokalitet inntreffer. Kunstig intelligens og systemlæring er teknologier som kommer og dette vil Steinsvik bruke til å bidra til optimaliseringen i havbruk i årene som kommer.