Steinsvik er i sterk vekst og etterspørselen etter Steinsviks produkter er stor. Som følge av dette, utvider Steinsvik sine produksjonslokaler i Vietnam med 8400 m2, samtidig som det skal investeres i nye maskiner og utstyr.

I oktober 2013 sto Steinsviks fabrikk på 5000m2 i Vietnam ferdig. Fabrikken produserer mer og mer av Steinsvik sitt produktsortiment og leverer nå hele prosjektleveranser direkte til kunder verden over.

 

– Vi ser at satsingen i Vietnam har klaffet godt. Vi sto ved et veiskille for noen år tilbake da vi var nødt til å øke kapasiteten om vi skulle ha mulighet for å ta unna etterspørselen fra våre kunder. Vietnam ble valgt, noe som var kostnadsmessig forsvarlig, samtidig som at Asia er et viktig satsingsområde for Steinsvik, sier konsernsjef i Steinsvik Group, Bjørn M. Apeland.

Torbas flexibridge

Smarte broløsninger er ett av selskapets populære produkter. Her Steinsviks Flexibridge om bort på nye Torbas. Foto: Edmund Mongstad.

 

Han legger til at de ser en sterk nedgang i olje-, gass- og maritim sektor nå. Men innen havbruk, hvor selskapet har stor eksponering, er veksten sterk og signalene fra myndigheter og kunder tilsier at Steinsvik må rigge oss for enda høyere aktivitet fremover. Samtidig vet de at olje-, gass- og maritim virksomhet vil ta seg opp igjen, utdyper Bjørn. Utvidelsen gjør også at Steinsvik er i stand til å respondere hurtigere på service og vedlikehold, utvikling, og prototypeproduksjon. Dette henger sammen med at en får frigjort ressurser i Norge som normalt ville gått til ren serieproduksjon.

 

– Kundemassen vokser og krever mye. Vår ambisjon er å være best på det vi gjør og ha det beste utstyret. Samtidig skal vi kunne snu oss raskt for å hjelpe våre kunder med nye løsninger og jobbe frem våre egne ideer med den kapasiteten vi har. Steinsvik er i en unik posisjon fordi organisasjonen vår jobber med krevende kunder i to forskjellige markeder. Dette gjør at vi hele tiden utnytter synergipotensialet som ligger der, noe som kommer våre kunder til gode, avslutter Bjørn.

 

Utvidelsen i Vietnam skal stå ferdig i mars 2016 og Steinsvik vil invitere myndigheter, kunder og samarbeidspartnere til en offisiell innvielse. Arrangementet vil gå over flere dager og det legges opp til faglig innhold med en minimesse hvor man kan se det siste Steinsvik har å by på. Deet kan til slutt nevnes at Steinsvik Group leverer driftssikre produkter og løsninger for fiskeoppdrett, skip og rigg. Selskapet er også ledende innen avansert maskinering, fabrikasjon og bygging av prototyper.