- Rett før påske ble det rapportert at påskesalget var i gang, og det ble registrert etterspørselsvekst for emballerte produkter i dagligvare. I enkeltmarkeder kunne Sjømatrådet se at ferskfisksalget går ned på grunn av bortfall av restaurantsegmentet og restriksjoner i butikk. Folk handler sjeldnere og kjøper produkter med lengre holdbarhet, var trenden.

Det var fall i eksporten av laks uken før påske (uke 14). Sammenlignet med uke 15 i 2019, som var uken før påske i fjor, var det en nedgang på 15 prosent i eksporten av fersk hel laks. Men for første gang siden koronautbruddet har eksporten til Kina overgått tilsvarende uke i 2019. I uke 14 økte eksporten av fersk hel laks til Kina med 32 prosent til 572 tonn, melder Sjømatrådet.

Totalt sett økte eksporten av fersk hel laks til EU-markedet med 1 prosent til 14 235 tonn i uke 14. Det var vekst til Litauen (18 %), Tyskland (14 %), Finland (146 %) og UK (25 %), mens det var en nedgang til Polen (8 %), Italia (32 %), Frankrike (16 %), Spania (9 %). Veksten for fryst hel torsk fortsetter også i uke 14, og man kunne blant annet se en sterk økning på 128 prosent til Storbritannia. Dette skyldes økt etterspørsel etter fryst fisk i dagligvare i Storbritannia, samtidig som etterspørselen til foredlingsindustrien øker tilsvarende.