Statssekretær Ringdal besøker Sør-Korea 1.-3. juni.

-Sør-Korea er en fiskerinasjon, men også en betydelig importør av norsk sjømat og et av våre viktigste markeder for makrell, sier statssekretær i Næringsog fiskeridepartementet Amund Drønen Ringdal.

 

I tillegg til å ha politiske samtaler med sin kollega i Havog fiskeridepartementet, Son Jeahak, skal Ringdal delta på et  seminar i regi av Norges sjømatråd og Korean Maritime Institute. Han vil også besøke Noryangjin fiskemarket, lage makrellsandwich i en barnehage som skal , og besøke en fabrikk som fileterer norsk makrell.

 

I 2013 ble det eksportert ca. 25 000 tonn sjømat til Sør-Korea til en verdi av 637 mill. kroner. Sammenlignet med 2012 er det en verdiøkning i 2013 på 38 pst. Økningen kommer av høyere laksepris i tillegg til at eksportert mengde og pris for norsk makrell er økt.

Laks (hovedsakelig fersk hel med hode) til Sør-Korea endte på 365 mill. kroner i 2013 og representerer det viktiste sjømatproduktet i porteføljen målt i verdi. Sør-Korea er det 3. viktigste markedet for norsk makrell (målt i verdi) etter Japan og Kina.

Per utgangen av april 2014 har eksportverdien til Sør-Korea økt fra 124 mill. kroner til 181 mill. kroner, en økning på 46 pst. sammenlignet med samme tid foregående år. Dette kommer av en økning i lakseprisen, samt økt eksport av makrell.