I dag døper statsminister Erna Solberg det nye havforskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen» på Akershus kai i Oslo. Fartøyet er utstyrt med det ypperste av norsk teknologi. Det blir sentralt i Nansenprogrammet, som i mer enn 40 år har bidratt til havforskning og bærekraftig fiskeriforvaltning for land i Afrika og Asia.

Statsministeren blir gudmor for skipet. Til stede er også utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen sammen med havforskningsdirektør Sissel Rogne og en rekke ministre fra samarbeidslandene i Nansenprogrammet.
Generaldirektøren for FAO, Jose Graziano da Silva, og fiskeriministrene fra Ghana og Namibia vil også være til stede, i tillegg til havforskningsdirektører og fiskeridirektører fra en rekke afrikanske og asiatiske land som deltar i Nansenprogrammet.
Torsdag 23. mars vil det bli arrangert en havkonferanse på samme sted med norske og internasjonale forskere. Det er åpent for media.
Skipper Tommy Steffensen har nok av plass å boltre seg på, på den svære og velutstyrte broen.

Skipper Tommy Steffensen har nok av plass å boltre seg på, på den svære og velutstyrte broen.

Grundige uttestinger

Havforskningsinstituttet har foretatt grundige uttestinger av funksjoner og utstyr i månedene som har gått etter overlevering. Det nye forskningsfartøyet RV Dr. Fridtjof Nansen starter på sitt første regulære tokt i mai i Casablanca i Marokko. Fire måneders forsinkelse fra verftet i Spania har ikke ført til særlige konsekvenser faglig sett, annet enn at det ble et litt lengre opphold i Nansen-prosjektet enn først planlagt.

Kystmagasinet har entret ripa til dette flotte skipet, som har en prislapp på knapt 500 millioner kroner. Det gråhvite skrog ruver i bybildet i havnen i Bergen. Dr. Fridtjof Nansen er ganske så ulik alle store snurpere og trålere, selv om fartøyet vil fiske med trål i perioder og er utrustet med trålgalge, tråltromler, vinsjer og annet utstyr. Men dette er noe ganske annerledes enn en stor havgående tråler. Her er forskning satt i høysetet, med alt det som følger av utstyr for prøvetaking, analyser og forskning på alt fra plankton, vann, fiskearter og annet liv i havet i fremmede farvann.

En av de mange salongene om bord.

Kartlegger fiskeressurser

Nybygget skal kartlegge fiskeressurser og bygge opp kompetanse på havforskning og fiskeriforvaltning i utviklingsland, og Dr. Fridtjof Nansen skal i den første perioden operere i sjøområdene utenfor Afrika, fra Marokko i nord til Sør-Afrika i sør. Siden går turen østover til Madagaskar, Mosambik, Tanzania, Seychellene og Mauritius. Selv om hele programmet for skipet ikke er fastlagt enda, så tyder mye på at det avanserte forskningsfartøyet også vil bli å se i Myanmar og Sri Lanka.

Nybygget er finansiert av Utenriksdepartementet og eid av Norad, mens oppdragsgiver for skipet er FAO. Havforskningsinstituttet står for driften av fartøyet, og har alt mannskapet. De vil også lede det vitenskapelige arbeidet, mens de fleste forskerne om bord vil være fra internasjonale forskningsmiljøer.

Rederisjef Per Wilhelm Nieuwejaar avbildet nede på tråldekket. Han er svært godt fornøyd med skipet de har fått bygget.

Ankom Norge i januar

Det var alt i 2012 regjeringen vedtok å finansiere Dr. Fridtjof Nansen. Skipsteknisk i Ålesund har stått for designet av dette avanserte skipet, mens det spanske verftet Astilleros Gondan, som ligger på den spanske nordkysten, fikk byggeoppdraget. I januar i år ankom nybygget Norge og Bergen, og etter en tre-fire måneders testperiode i norske farvann, vil skipet sette kursen sørover på sitt opprinnelige oppdrag.

I Kystmagasinet 2 vil du finne en større reportasje fra nybygget, og om programmet fartøyet skal delta i de neste årene. Magasinet er tilgjengelig både i papir- og digitalversjon og i løssalg i Narvesen. For å lese den digitale versjonen, eller abonnere, følg denne linken:  http://www.kystmagasinet.no/abonner/