I går startet auksjonen av de nye oppdrettstillatelsene i grønne produksjonsområder.

Næringsog fiskeridepartementet har tidligere besluttet at det skal auksjoneres ut nye oppdrettstillatelser i grønne produksjonsområder.

– Oppdrettsnæringen er viktig for norsk verdiskaping, og  bidrar til å sikre aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Nå legger vi ut nye tillatelser til salgs, sier fiskeriog sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Hvor lenge auksjonen vil vare avhenger blant annet av budgivningen i auksjonen. I 2018 varte en tilsvarende auksjon i tre dager.

– Dette er en god mulighet for oppdretterne til å øke produksjonen. Auksjonen legger til rette for at de som blir tildelt tillatelsene, er de som verdsetter dem høyest. Nå venter jeg spent på utfallet av auksjonen, sier fiskeriog sjømatministeren.

Fakta

Tabell: kapasitet til salgs på auksjon

Produksjonsområde Tilgjengelig kapasitet på auksjon (tonn MTB)
1 – Sv.gr-Jæren                  977
2 – Ryfylke              2 082
6 – N.Møre-S.Trøndelag              6 384
7 – N.Trøndelag+Bindal              2 915
8 – Helgeland-Bodø              3 648
9 – V.fjorden-Vesterålen              3 855
11 – Kvaløya-Loppa              2 481
12 – V.Finnmark              4 005
13 – Ø.Finnmark                  842
SUM            27 189

Tildeling til fastpris

  • Som følge av trafikklyssystemet, kan havbruksnæringen vokse seks prosent i grønne produksjonsområder i 2020. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.
  • I februar ble det gitt tilbud om 1 prosent vekst på tillatelser i grønne produksjonsområder. Prisen var 156 000 kroner per tonn.
  • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak fikk tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen var 156 000 kroner per tonn.
  • Det vil i alt bli tildelt om lag 6 000 tonn økt tillatelseskapasitet til fastpris. Veksten er knyttet til tillatelser oppdrettsselskapene allerede har.
  • Veksten vil gi inntekter i overkant av 900 mill. kroner.

Auksjon av tillatelser

  • Auksjonen er i hovedsak innrettet på samme måte som i 2018.
  • Tildelingen vil som i 2018 skje gjennom en klokkeauksjon. Dette er en åpen, simultan auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder.
  • Auksjonsformen legger til rette for at aktører med ulike preferanser enkelt kan by i tråd med sin verdsettelse.
  • Det er i alt lagt ut om lag 27 000 tonn tillatelseskapasitet til salgs fordelt på 9 av 13 produksjonsområder. Det tilsvarer en vekst på om lag 5 prosent i hvert av disse områdene. Medregnet veksten som tildeles til fastpris, kan det gi en vekst på inntil 6 prosent i hvert område.
  • Auksjonen hadde opprinnelig planlagt oppstart 23. juni 2020. På grunn av Covid-19-situasjonen besluttet Næringsog fiskeridepartementet å utsette auksjonen oppstart til 18. august.