Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og 80 andre miljøentusiaster sparket i gang årets nasjonale strandryddeaksjon.


( 11.05.2016 )

Hold Norge Rent, Oslofjorden Friluftsråd og Ragn-Sells stod bak strandrydde-kick off ute i Hvalers skjærgård i starten av mai. Klima- og miljøminister Helgesen, ordfører i Hvaler, Eivind Borge, og Rune Svensson i Oslofjorden Friluftsråd var noen av dem som holdt appell foran et 80-talls fremmøtte. I sin appell la statsråd Helgesen vekt på viktigheten av den jobben som Hold Norge Rent og alle strandryddere har gjort siden aksjonene startet i 2011. -Hold Norge Rent har gjort et formidabelt arbeid med å vekke oss opp og samle oss til innsats for ryddeaksjoner langs vann, strand og i fjæra, sa Helgesen.

FIKK HILSE

Noen av elevene fikk hilse på klima- og miljøminister Vidar Helgesen, og praten gikk selvsagt om forsøpling.

Internasjonale forpliktelser

Et av de største marine utfordringene er mengden plast som havner i havet. Helgesen viste til en rapport, som World Economic Forum la frem tidligere i år, og som anslår at det i 2050 vil være mer plast enn fisk i havet. Han mente den økende internasjonale oppmerksomheten rundt dette problemet var bra. -Vi trenger den oppmerksomheten for å gjøre noe med dette. Plast er nyttig fordi det er så holdbart, men fordi det er så holdbart gir det oss en utfordring når det blir til søppel og havner i miljøet. Vi gjør mye i Norge, men den aller største kilden til denne forsøplingen er fra folkerike deler av Asia og Kina nær kysten med dårlig avfallssortering. Det er derfor viktig at vi kombinerer lokal handling med globale initiativer, sa miljøministeren. Han kunne opplyse om at noe av det regjeringen jobber med opp mot FNs miljøforsamling, som avholdes i Nairobi, er et forslag til en internasjonal enighet om å øke innsatsen mot marin forsøpling. -Første skritt blir å få en enighet om at FNs miljøprogram for å utrede hvordan man kan jobbe mer effektivt med dette og hvordan styrke det internasjonale regelverket, sa Helgesen og påpekte at flere land må få på plass gode nasjonale avfallssystemer. Et internasjonalt regelverk og forpliktelser er ifølge Helgesen et naturlig sted å starte.

AKSJONSKOMITE

Fra venstre Mari Mo Osterheider (Hold Norge Rent), Nicolay Moe (Oslofjordens Friluftsråd) og Anita Elsrud Lauvli (Ragn Sells).

Ryddet søppel

Det er ikke tilfeldig at årets strandrydde-kick off ble lagt til Ytre-Hvaler. I 2009 fikk området vernestatus og ble nasjonalpark. Med havet rett på er det dessuten et sted man finner mye søppel. Sammen med Danmark og Sverige har Østfold fylke og Hvaler i tre år samarbeidet om kampanjen Ren Kystlinje og marin forsøpling, rettet mot skoleklasser. Derfor hadde også to skoleklasser fra Åttekanten skole i Hvaler tidligere på dagen vært og ryddet søppel i skjærgården. De ankom i båt sammen med Skjærgårdstjenesten og Statens naturoppsyn, og fortalte om hvilke typer søppel de hadde funnet og konsekvenser av forsøpling i havet. I følge prosjektleder i Hold Norge Rent, Malin Jacob, er det en god måte å få barn til å bli opptatt av miljø og eget forbruk. Dagen ble avsluttet med tur ut til Sauholmen der ministeren og aksjonskomiteen plukket søppel sammen med ivrige miljøentusiaster.

HVALER

Skjærgårdstjenesten kommer med barna og alt søplet som de har samlet sammen ute i skjærgården på Hvaler.

Stor økning

Dette er sjette året den nasjonale ryddeaksjonen arrangeres, og er blitt en etablert aksjon. I fjor deltok 19773 frivillige strandryddere i totalt 855 ulike ryddeaksjoner over hele landet, og samlet inn 244 tonn søppel. Det er en økning på 85 % søppel fra året før. Jacob forteller om en stor økning siden starten i 2011. Også foran årets strandryddeaksjon har interessen vært stor. Mange store organisasjoner arrangerer store aksjoner og engasjerer frivillige ryddere. -Det er stor interesse for strandrydding og årets strandryddedag, og det er mange aksjoner som er registrert rundt omkring i landet. Mange store organisasjoner arrangerer aksjoner og engasjerer frivillige ryddere. Også avfallsselskapene arrangerer aksjoner og tar imot avfall gratis. De er nøkkelen til at man får ryddet så mye marint søppel. Hittil har det vært dårlige ordninger på hvem som skal betale for søplet, så vi er veldig glad at noen tar det ansvaret.

Refusjonsordning

Hold Norge Rent har også fått innvilget sin søknad om videreføring av refusjonsordningen for håndtering av marint avfall i tilknytning til ryddeaksjoner. Det betyr at alle som utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall i år, kan søke om refusjon. -Vi er veldig glade for å kunne offentliggjøre videreføring av ordningen så tidlig i ryddesesongen, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen. Det stilles imidlertid noen kriterier for å få refundert utgiftene, blant annet må ryddeaksjonen være registrert og antall kilo/tonn søppel som samles inn må registreres i Hold Norge Rents ryddeportal, samt at utgiftene det søkes å få refundert må dokumenteres. For flere kriterier og info om ordningen, gå inn på www.holdnorgerent.no.