Marine Harvest intensiverer kampen mot lakselus og starter oppdrett av berggylte i Øygarden utenfor Bergen. Berggylte er en type leppefisk som naturlig beiter parasitter fra annen fisk. Leppefisk har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å redusere antall lus på oppdrettslaks.


[raw]

Marine Harvest opplyser i en pressemelding at de ønsker å utvide bruken av leppefisk på oppdrettsanlegg, da dette reduserer behovet for medikamentell avlusing og følgelig faren for utvikling av resistent lus.

 

Lakselus er en parasitt som lever på vill og oppdrettet laks. Et høyt antall lus per laks kan påvirke helsetilstanden til fisken, men dette er svært sjeldent en problemstilling i dagens oppdrettsanlegg.  Fordi antallet laks i et oppdrettsanlegg er høyt, kan imidlertid selv et lavt og ikke skadelig antall lus på oppdrettsfisken gi et betydelig antall lus i området rundt anlegget. I enkelte områder kan lus fra oppdrettsanlegg utgjøre en trussel for utvandrende villsmolt og lokale sjøørretbestander.

 

Marine Harvest har i en årrekke bygget opp erfaringer med bruk av leppefisk. I de siste årene har leppefisk vært selskapets hovedvirkemiddel i bekjempelse av lakselus i Agder. Resultatene har vært svært gode. Med bruk av leppefisk unngår man å bruke medikamenter. De siste par årene er leppefisk innført på et økende antall anlegg i Hardangerfjorden, med gode resultater, opplyser Marine Harvest.

 

– Vi ønsker å utvide bruken av leppefisk ved våre oppdrettsanlegg. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvor mye naturlig fanget berggylte vi kan ta i bruk på anleggene, uten at dette går utover den ville bestanden. I tillegg varierer tilgangen både med årstid og hvor i landet en befinner seg. Derfor vil vi nå starte oppdrett av berggylte forklarer prosjektleder Espen Grøtan i Marine Harvest Norway.

 

Ulike miljøer har satset på forskning på oppdrett av leppefisk, blant annet Havforskningsinstituttets havbruksstasjon på Austevoll. Det er generert viktig biologisk kunnskap, men det er likevel så langt ingen som har satset på oppdrett i stor skala.

 

– Marine Harvest investerer 8 millioner i prosjektet i år, og har en investeringsramme for prosjektet på 10 millioner kroner årlig de neste tre årene. Vi må regne med at det tar noe tid før vi lykkes med dette prosjektet. De ansatte på anlegget har imidlertid høy kompetanse og verdifull erfaring med oppdrett av både laks og torsk. I oppstarten har vi i tillegg fått hjelp av Dr. Simon Muncaster, spesialist på reproduksjon hos berggylte. Vi er derfor overbevist om at vi vil løse de utfordringene som vil oppstå. Om vi tar høyde for noen vanskeligheter underveis, bør vi ha gode muligheter til å starte levering av oppdrettet berggylte i 2011, sier administrerende direktør Marit Solberg i Marine Harvest Norway.

 

Prosjektet vil foregå på et anlegg som tidligere drev oppdrett av torskeyngel. Etter at markedet for torskeyngel kollapset tidligere i år har Marine Harvest måttet legge ned denne virksomheten, og arbeidsplassene ved dette anlegget stod dermed i fare.

 

– Med dette grepet løser vi to problemer samtidig. Vi sikrer oss tilgang på egen oppdrettet leppefisk og vi unngår å legge ned driften ved dette anlegget, sier Solberg.

[/raw]