Havyard stanser aktiviteten på verftet i Leirvik som følge av smitteutbrudd av COVID-19.

Det er i løpet av siste uken avdekket fire tilfeller av COVID-19, og verftet i Leirvik velger derfor å stanse aktiviteten som et strakstiltak slik at en kan få kartlagt situasjonen og iverksette ytterligere tiltak for å stoppe smittespredning. Alle fire sitter i isolasjon. Smittesporing er satt i gang.

Det er foreløpig avdekket 53 nærkontakter og alle sitter i karantene. Verftet jobber tett sammen med smittevernlegen, bedriftshelsetjenesten og kommuneadministrasjonen, og arbeidet vil pågå utover dagen og onsdagskvelden.