DEL

Fiskeridirektoratet har besluttet å stanse all fangst av ål med virkning fra onsdag 26. august kl 16.00. Årets totalkvote på 50 tonn ål er nær oppfisket og Fiskeridirektoratet har besluttet å stanse all fangst av ål med virkning fra onsdag 26. august kl 16.00. Dette betyr at all redskap til fangst av ål må være oppe av sjøen innen dette tidspunktet. Det er satt en siste frist til torsdag 27. august kl 10.00 til å melde inn fangsten til de respektive salgslag.


( 24.08.2009 )

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.