STADT har fått god respons på sine elektriske fremdriftssystem, og selskapet er i gang med å installere systemet på den tredje snurperen i rekken. Den heter Voldnes og er hjemmehørende i Havøysund. Båten blir om kort tid overlevert fra Blaalid AS på Raudeberg. Det er Seacon AS i Måløy som har stått for designet.


( 24.05.2011 )

[raw]

Hallvard Slettevoll i STADT AS forteller at han har god tro på at flere fiskebåtredere vil velge helelektriske fremdriftssystem, da dette gir det laveste drivstofforbruket. Årsaken er at man kan optimalisere kraftproduksjonen i ”kraftverket”, som normalt består av fire like store generatorsett, som kan produsere all energien som trengs om bord.

Når kraftbehovet er lavt, stenger systemet automatisk ned de generatorane/dieselmotorane som det ikke er behov for. Dette kombinert med den patenterte og effektive STADT STASCHO løsningen, som regulerer elektromotorene som driver propellene, gir en kraftig reduksjon i oljeforbruket og i utslipp av NOx, CO2 og SOX. STADT sitt system kommer derfor inn under tiltak som blir støttet av NOX-fondet.

[/raw]