Økende konsum av rå og annen sjømat gjør at antallet japanere som blir syke, som følge av at de får i seg parasitter, øker. Fisk er ofte infisert av nematoder, i Norge best kjent som kveis.


( 29.06.2017 )


Nematodene, som utgjør den største helsefaren, tilhører gruppen anisakis. Får man levende nematoder i magen vil det kunne medføre sterke magesmerter. Rå eller lite behandlet sjømat er meget populært i Japan og konsumet øker raskt. Dette mener landets helsemyndigheter er årsaken til at antall registrerte anisakisinfeksjoner har økt fra seks i 2007 til hele 124 i fjor.

Anisakis er hvite marklignende parasitter som blir to til tre centimeter lange. De dør ved koking, steking eller hvis fisken fryses ved mer enn minus 20 grader i ett døgn. Larvene lever i vertens tarmer inntil denne dør. Da vandrer de inn i muskelmassen. I Norge finnes nematodene i mange fiskeslag. Blant annet hvitfisk, makrell og sild.