Det ble eksportert sild for 648 millioner kroner i november 2010, noe som tilsvarer en oppgang på 14 millioner eller 2 % i forhold til november 2010.


( 09.12.2010 )


[raw]

For makrellen ser vi en nedgang på 45 % i eksportverdi i november, fra 383 millioner kroner i 2009 til 209 millioner i 2010. Total eksport av pelagisk fisk var på 955 millioner kroner i november 2010, noe som tilsvarer en nedgang på 25 % fra året før. Hittil i år har eksporten av pelagisk fisk vært på 6,8 milliarder kroner eller 4 % mer enn samme periode i 2009.

 

Bedre priser enn i fjor både på sild og makrell preger novembertallene. Noe av dette skyldes valutakursene, men det meste ligger i etterspørselen utover høsten, sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk. Høsteksporten er ellers påvirket av en stor makrellkvote og tidligere fangstsesong for makrell enn vanlig, og en sildesesong som kom i gang senere enn vanlig og med en mye lavere gjenstående kvote enn året før.

 

Nigeria største sildemarked
Det er eksportert 76 000 tonn fryst hel sild i november, noe som er 4 000 tonn mindre enn samme måned i fjor. Silda har i hovedsak gått til markedene i Nigeria(29 000 tonn), Russland(17 000 tonn) og Ukraina(12 000 tonn) og prisene har ligget gjennomsnittlig 22% høyere i november i år enn i november i fjor.

 

Sildefilet til Polen og Tyskland
Det er eksportert 22 000 tonn fryste sildefiletprodukter i november, noe som er 9 000 mindre enn samme måned i fjor. Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Polen(6 000 tonn), Tyskland(5 000 tonn), Russland(3 000 tonn) og Hviterussland(3 000 tonn). Prisene har ligget gjennomsnittlig 23% høyere i november i år enn i november i fjor.

 

Makrellsesongen mot slutten
Det ble eksportert 16 000 tonn fryst makrell i november i år, en nedgang på 22 000 tonn fra november i fjor. Makrellen har i hovedsak gått til Kina, Sør-Korea, Japan, Tyrkia og Ukraina. Den gjennomsnittlige prisen på fryst hel makrell i november har vært på 11,78 kroner eller 1,80 kroner høyere enn i samme måned i fjor.

 

Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet / Statistisk sentralbyrå
Eksportutvalget

[/raw]