Tapte teiner, garn og ruser er et massivt problem for hummerbestanden i Norge. Når årets hummersesong nå starter (1. oktober), oppfordrer miljøforeningen Hummerhuset til vettig bruk av utstyr for å unngå miljøskader.


( 30.09.2015 )


Når teiner av ulike grunner blir liggende igjen på havbunnen, fortsetter de å ta livet av skalldyr og fisk. Råtnende dyr som blir liggende i teinene lokker i sin tur nye skalldyr til seg, og på den måten fortsetter teinene å fiske uten at noen tømmer dem – såkalt spøkelsesfiske.

Teine

Foreningen Hummerhuset, som jobber for å bedre levevilkårene for hummer og andre sjødyr, har tatt stikkprøver langs havbunnen både i Rogaland og Hordaland for å kartlegge omfanget av spøkelsesfiske i Norge, og funnene er nedslående.

– På våre dykk fant vi i snitt spøkelsesteiner for hver 60-80 meter, liggende på en dybde mellom seks og 30 meter. Vi snakker om flere hundre teiner, garn eller ruser bare på noen få dykk, og da kan vi bare forestille oss hvor stort problem dette er på landsbasis, sier styreleder i foreningen Hummerhuset, Åge Wee. Wee mener spøkelsesteinene tar livet av tusenvis av hummer i året, og at det nå må tas grep for å stoppe miljøskadene.

Åge Wee

Åge Wee i Foreningen Hummerhus jobber daglig med å få satt ut hummerhus for å bedre levevilkårene for hummeren.

– Teiner med for lav vekt blir tatt av strømmen, og dårlige tau og blåser gjør at mange blir borte. Noen blir tatt av båtpropeller, mens andre aldri blir hentet av eierne. Løsningen på problemet er først og fremst bruk av solid utstyr, og at dette brukes riktig, sier lederen i foreningen Hummerhuset, som daglig jobber med å få satt ut hummerhus med hensikt å bedre levevilkårene for hummeren.

Myndighetene må på banen

En ting er å stoppe tapet av teiner – en annen er å begrense skaden som alt har skjedd. Nå mener Åge Wee at myndighetene må på banen for å få fjernet spøkelsesteinene.

– Den beste løsningen mener vi er at myndighetene engasjerer Norges Dykkeforbund og alle medlemsklubbene, og finner en insentivordning for fritidsdykkere som henter opp tapte teiner. En annen løsning er å stramme inn regelverket rundt teinefiske. Slik kan vi over tid bli kvitt problemet, og verne både hummer og annet sjøliv, avslutter leder i foreningen Hummerhuset, Åge Wee.

Fakta om hummeren

-Hummer finnes langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, samt litt i Nordland. Den lever på 5–40 meters dyp.

-Den liker seg på hardbunn med skjulesteder i steinrøyser, kløfter eller i huler under store steiner. Ved mangel på steinbunn graver hummeren huler.

-Hummeren er aktiv om natten, ligger i ro, i skjul om dagen. Når sjøtemperaturen er lav, under 5 grader, er den lite aktiv.

-Kan bli 60 år gammel. Kjønnsmoden etter 5–7 år.

-Blant tiltakene for å bevare bestanden, er at du bare kan fiske hummer over 25 cm.

-I 2008 ble det forbudt å fange rognhummer.