Med over 40 års kompetanse i bransjen har Fiskevegn spisset seg mot garn- og lineflåten.

Bedriften har bygd seg opp til å bli Skandinavias ledende produsent av redskaper for linefiske. Det dreier seg om kvalitetsliner for dypvannsfiske og kystlinefiske, som selges og brukes av linefiskere over hele verden.

Spisskompetanse

Fiskevegn ble i fjor medlem av næringsklyngen Måløy Maritime Group (MMG), og Kystmagasinet fikk bli med prosjektleder i MMG, Laetitia Rosing, på et besøk til bedriftens hovedkontor og produksjonslokaler på Flatraket i Selje kommune. Daglig leder, Trond-Inge Kvernevik, og salg- og markedssjef, Jakob Hals, tar imot oss og gir en briefing om selskapets fokusområder, prosjekter og produksjon.

-Vi har spisskompetanse i markedet vi er i, og vårt fokus er spisset mot garn- og lineflåten. Der er line og mekanisk utrustning til lineflåten er vårt største segment, og står for over halvparten av omsetningen, forteller Hals. Han legger til at de har lokal agent i USA, som har spesielt fokus mot linefisket i Alaska, og at de i fjor også undertegnet avtale med agent på Grønland for distribusjon og service av linesystemer i markedet her.

Fiskevegn er lokalisert med produksjon og kontor på Flatraket i Selje kommune.

Globalt nettverk

De har dessuten et tett samarbeid med verdens ledende produsenter av kroker som benyttes på linene de leverer. Og når man vet at en havgående autolinebåt har i bruk mellom 50.000-70.000 krok per døgn i fisket, skjønner man at kvaliteten på krokene må være best mulig og tilpasset linefisket verden over. Utvikling av selskapets produkter gjøres i tett dialog og samarbeid med fiskere og bransjeaktører over hele verden.

-Vi har et stort internasjonalt nettverk, som er nødvendig for at vi skal kunne sparre med bransjen og utvikle kvalitetsprodukter som er etterspurt av fiskerne. Det gir oss kompetanse og tillit i bransjen, fortsetter han.

Tauproduksjon

Det meste av selskapets tauproduksjon foregår i Flatraket, og produksjonen er i vesentlig grad automatisert. Her lages et stort spekter av tauverk i ulike dimensjoner og materialer, som trosser og fortøyninger, flyte- og synketau til garnflåten og et bredt spekter liner til autolinefiske. De produserer også spesialtau til blåskjelloppdrett og fiskeoppdrett.

Bedriften fører også et stort utvalg av garnstrenger, fra ledende produsenter, som de monterer ferdig for sine kunder. Denne jobben må gjøres manuelt. Mange store garnbåter leverer inn garn etter sesongens bruk. Garn som skal skiftes ut blir renskåret fra tauene hos ASVO Måløy. Selve garna går til gjenvinning, mens garntauene sendes til Fiskevegn for gjenbruk. Garntauene fra Fiskevegn har flere års levetid, og på denne måten tilbys en viktig miljøservice for fiskerinæringen.

Line og mekanisk utrustning til lineflåten er Fiskevegn største segment.

Levedyktig industri

Siden starten i 1973 har lokale eiere klart å skape en levedyktig industri med lokal arbeidskraft ute ved Stadlandet, rettet mot et internasjonalt marked. I 2015 hadde bedriften nesten 90 millioner kroner i omsetning, som var selskapets høyeste siden 2002. Både Kvernevik og Hals fremhever Fiskevegn sine lokale eierne, som har sterk lojalitet ovenfor sine ansatte og selskapets eierprofil.

-Vi er etter over 40 års drift, en solid bedrift med høy kompetanse om bransjen vi er i. Vi har langsiktige eiere, som selv har tilknytning til kysten og næringene vi betjener. Vi bruker betydelige ressurser på utvikling av ny produksjonsteknologi og produktutvikling, med støtte fra SkatteFUNN, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Selskapet samarbeider med fiskere, industripartnere og forskere i sine prosjekter. Fra automatisering av redskapshåndtering om bord på fartøy, utvikling av nye fiskemetoder, som blant annet dypvannsrunddorg, til utvikling av miljøvennlig agn. Her tester de ut smak, tekstur, lukt og visuelle egenskaper hos ulike typer agn.

-Vi er opptatt av å se trender og hva som utvikler seg i markedet, derfor har vi et utbredt samarbeid med fiskere for å følge med i tiden og fortsatt være en god samarbeidspartner for våre kunder, forklarer Hals avslutningsvis.

Fakta Fiskevegn AS:

Etablert i 1973. Hovedkontor og produksjon på Flatraket, Selje kommune. Produksjon av taufiber, tauverk og fiskeredskaper. Investerer 10% v omsetningen i forsknings- og utviklingsprosjekter. Ble medlem av Måløy Maritime Group i mai 2016. Aksjonærer Reidun Vetrhus (50 %) og Helge Solheim (50 %). Omsetning i 2015 på 89 mill kr (65,8 mill kr i 2014).