På vår runde rundt i hallene på Conxemar i Vigo traff vi på en kjenning fra årelang deltakelse på fiskeri- og sjømatmesser rundt om i verden. Det var sjefen for Prestfjord Seafood AS fra Sortland, Johnny Johansen, som var på arrangementet for å se etter nye potensielle kunder og for å møte eksisterende kunder.

Johansen styrer et datterselskap til familieselskapet Holmøy Maritime AS, og denne grenen er et rent salgsselskap for egne fangster av hvitfisk og oppdrettet laks. Prestfjord Seafood AS har vært i markedet i nesten 20 år. De er MSC-sertifisert og har en stor produktportefølje av hvitfisk, laks og kaldtvannsreker.

Etter at moderselskapet nylig har gjort avtale om kjøp av fabrikktråleren Andenes Fisk fra 2013, så har Johansen og hans kollegaer rikelig kvantum å selge av hvitfisk og reker, neste år rundt ca. 30.000 – 35.000 tonn rund vekt, som utgjør fangst fra Holmøy Maritime sin topp moderne flåte av fabrikktrålere, nevnte Andenes Fisk (2013), Sunderøy (2004), Prestfjord (2012) og den nyeste, Holmøy (2016). Det siste tilskuddet til flåten, Andenes Fisk, ble for øvrig kjøpt med alle kvoter. Etter gamle regler var den fullstrukturert, mens den i dag har 3 av 4 kvoter.

-Vi har i tillegg produksjon av laks på rundt 15.000 tonn årlig fra 11 oppdrettskonsesjoner, sier Johnny Johansen. Han er en del av et moderselskap i kraftig utvikling og vekst, og i den forbindelse nevner han at Holmøy Maritime er i ferd med å ta i bruk en helt ny terminal på Sortland (retning mot Andøy), som består av fryseterminal, tørrlager, kontorbygg og kaier. Alt er i dag ferdig, utenom kontorbygningen, som er klart for innflytting til sommeren neste år.