Marels årlige Whitefish Showhow ble en spennende opplevelse for de mange som hadde møtt opp på Progress Point i København i midten av november, for å se de nyeste produksjonslinjene og maskinene i aksjon. Stor interesse var det for Flexicut med tilhørende produksjonslinjer, et automatisk system for detektering og fjerning av ben, trimming og porsjonering ved hjelp av vannskjæring.

 

FleXicut-systemet ble for øvrig utviklet for to år siden, og er allerede installert og tatt i bruk på flere produksjonsanlegg rundt om i verden med stor suksess. Nå er maskin og tilhørende produksjonslinjer oppgradert med blant annet ny programvare fra Marels programvareselskap Innova. Dette gjør at prosessen er ytterligere forbedret, med økt fleksibilitet og utbytte fra fisken som resultat. Systemet for produksjonsdistribusjon som plasseres etter FleXicut bidrar også til en mer effektiv produksjonslinje.

Marel WhitefishShowhow er i gang, og de mange besøkende fra ulike kanter av verden kunne vandre rundt i den store hallen og se maskiner og produksjonslinjer i aksjon.

Får 3D bilde av midtstykke

Det var rundt 140 kunder fra 90 ulike selskaper fra 17 land som hadde møtt opp på det islandske selskapets sitt demosenter i København, både for å få med seg de siste nyhetene og for å se hvordan fremtidens produksjonslinjer og utstyr de kanskje planlegger å anskaffe, fungerer i virkeligheten. Som nevnt fikk FleXicut-linjen stor oppmerksomhet. Det samme gjorde Marels nye Flowline og Cuttingline, for ikke å snakke om en helt ny maskin for merking av innpakninger av fisk, som bretter merkelappen helt rundt. Marels nye porsjonskutter I-Cut 130 er også verdt å nevne, hvor det er lagt inn et speil under kutteprosessen slik at man får et 3D-bilde av hele midtstykket til fisken og derav mulighet for økt utbytte.

 

Ulike programvareløsninger fra Innova ble også vist og fortalt om til de fremmøtte. En helt nyutviklet og spennende programvare for sporing var i fokus på Whitefish Showhow. Med denne løsningen kan man kontinuerlig måle all aktivitet som foregår i en fabrikk for produksjon av fisk, blant status for produksjonen, ordresituasjonen med mer, via merkelappen som føres på sluttproduktet. Man får også full kontroll over kvaliteten på produktene i alle deler av produksjonsfasen, informasjon om hvorfor en maskin stopper, når den stopper, eller hvorfor den for eksempel leverer dårlige produkter. Dette gir mulighet for hele tiden å kunne effektivisere produksjonen, og det gir også sporbarhet på alle fronter, ved for eksempel sykdom/pandemi. Merkingen/sporingen er tilpasset nye regler i EU.

Kria Susanne Dietersdottir i aksjon gradingslinjen.

Ingeniør Katrin Dö Sigurdardottir leter etter etterlatte ben i fisken på lysbordet.

Smart klistremerke

Et nytt merkesystem fra svenske Tempix, en samarbeidspartner til Marel, vakte også stor oppmerksomhet De har laget en liten og meget smart sak (et lite klistremerke) som automatisk limes på merkelappen til et produkt når den går gjennom en maskin for slikt. Det unike med dette merket er at den inneholder en kjemisk væske som ødelegger strekkoden til produktet om temperaturen blir høyere enn det den på forhånd er innstilt på. Dette er en god kvalitetskontroll overfor kunden for den som leverer en ferdig vare, ved at kvaliteten på denne måten er sikret. Som kjent er det ikke mulig å selge en innpakket vare uten strekkode.

Per Jansson fra Tempix viser stolt frem den nye klistrelappen som inneholder en kjemisk væske som ødelegger strekkoden ved for høy romtemperatur.

Dette er også godt for egenkontrollen til en produsent. Under demonstrasjonen i Progress Point i København fikk vi vite at det ved et tilfelle var en kunde med slik merking som hadde lagret fiskeprodukter i et kjølerom. En dag de kom inn i rommet var temperaturen for høy og strekkoden til produktene, og derav også produktene, ødelagt. Det var ikke slurv som var årsak til dette, men rett og slett en feil ved kjølesystemet, som gjorde at når den siste som forlot rommet om kvelden slukket lyset, så stoppet også kjølingen. Dette er et eksempel på et annet resultat av egenkontroll. Det er verdt å nevne at ønsker grense for kritisk temperatur selvsagt kan stilles inn på forhånd.

Her tas fisken ut av graderen, hvor den er veid og behørig sortert.

60 millioner til utvikling

Det er ingen tilfeldighet at Marel stadig lanserer nye maskiner og produksjonslinjer. Det islandske selskapet har stort fokus på utvikling og bruker mye ressurser på dette. Markedssjef Stella Björg Kristinsdottir kunne fortelle at selskapet i 2015 brukte 60 millioner norske kroner på utvikling, noe som er rundt seks prosent av omsetningen. En lignende andel som dette brukes for øvrig hvert år på utvikling av ny programvare, maskiner og annet produksjonsutstyr. Under åpningen av årets Whitefish Showhow ble det også trukket frem at verden innen 2050 vil trenge 70 prosent mer mat, noe som trolig lød som musikk i ørene til de mange matprodusentene som hadde møtt opp på demonstrasjonene i København.

Her går fiskefilet inn i en porsjoneringsmaskin. Legg merke til skjermen. Her kan man stille inn og få filetet kuttet akkurat slik man vil.

Dette er for øvrig det andre for hvitfisk som Marel arrangerer, men det er 16 år siden det første Showhow for laks gikk av stabelen. Det er også lignende arrangement for kylling og kjøtt. For de som kanskje tror at Marels aktiviteter i hovedsak dreier seg om fisk, kan det nevnes at bare 13 prosent av selskapets aktiviteter handler om fisk. Hovedsak er kjøtt og kylling, et marked som er i stadig vekst. Men Kristinsdottir opplyser til Kystmagasinet at mye av teknologien som utvikles for kjøtt og kylling, overføres til maskiner og linjer for fisk.

Marels salgssjef for Norge, Åsmund Haga, er godt fornøyd med selskapets utvikling i Norge. Her er han avbildet utenfor Marels Progress Point i København.

Fin utvikling i Norge

Det var ikke mange andre nordmenn til stede på Marels Whitfish Showhow i København, bare 5-6 av selskapets mange kunder. Men sjefen for Marels aktiviteter i Norge, salgssjef Åsmund Haga, møtte vi, og han mente timingen for dette arrangementet var årsaken til at så få hadde møtt opp. Rett før jul er nemlig mange av kundene i Norge opptatt av å planlegge neste års aktiviteter. Dessuten er det bare andre gang Whitefish Showhow arrangeres, og han har tro på at andelen norske produsenter vil øke etter hvert. På lakseshowet er nordmenn dominerende.

 

-Vi har en fin utvikling for Marel i Norge, og det handler om både hvitfisk og laks, førstnevnte både for både båt og land. Laks er klart størst, mens hvitfisk kommer som en god nummer to. Vi har maskiner og linjer i aktivitet ved produksjonsanlegg langs hele norskekysten, og vi er inne med utstyr ved de fleste landanleggene. Marel leverer også komplette fabrikker, og det er i dag en trend at kunder ønsker leverandører som har hele spekteret, som vi har, forteller Åsmund Haga.

Stella Björg Kristingsdottir forteller at det er stor interesse for Marels sine mange årlige showhow.

Viktigere med kvalitetsdata

Når det gjelder hvitfisk er maskiner for produksjon av filet, porsjonsstykker og systemer for innveiing, sortering og pakking mest populær, slår salgssjefen fast. Så kommer programvaren på toppen, og i Marel ser de at det blir stadig viktigere å ha kvalitetsdata av varen. Videre er hele linjen rundt vannskjæremaskinen FleXicut populær, fra kutting til porsjonsstykker til skålpakking og videre til sluttpakking og forsegling.

 

-Det meste på en slik linje er automatisert, men det jobber trimmere før vannskjæringen, men lite manuell arbeidskraft etter det. Vi tar ut hovedproduktet som er loins, pakker i skål uten at produktet er rørt av menneskehender. På den måte oppnår vi bedre kvalitet og økt holdbarhet. Maskinen som pakker i skål er for øvrig helt ny. Det kan også nevnes at trimmerne får kjapp tilbakemelding fra maskinen på om trimmingen av fisken er god nok. Dette er en automatisk kvalitetskontroll og en prototyp, kan Åsmund Haga fortelle.

Jesper H. Poulsen viser stolt frem en ferdig oppkuttet filet fra porsjonskuttemaskinen.

Brasil blir komet på ferskvannsfisk

Under årets hvitfisk arrangement i Progress Point var det også en rekke spennende seminarer fra ulike foredragsholdere. En av dem var Gøran Nikolik fra Robobank International, en spesialist på finansiering innenfor produksjon og andre forretningsområder der fisk er involvert. Banken har 600 kontorer i 46 land. Senioranalytikeren snakket først litt om bunnfisk der marked og priser har vært stabile siden 2011. Når det gjelder hvitfisk er profitten størst på sjøsiden (fiskere og redere), mens marginene er små for de som produserer og selger. Det karakteriserte kan som meget spesielt og unikt for denne bransjen.

 

Når det gjald vyer for fremtiden slo Nikolik fast at ferskvannsfisk vil bli størst når det gjelder volumet av produsert fisk i verden i årene som kommer. Her er det et enormt potensial, og han ventet en verdensproduksjon på 20 millioner tonn i 2020. I dag foregår 80 prosent av produksjonen av ferskvannsfisk i Asia, mens Latin Amerika vil bli den kommende kometen i denne sektoren, mente analytikeren. Tilapia og Pangasius er de store artene, men det vil komme flere. Det er også kjøpers marked i dag, men også det vil endre seg, og analytikeren fra Robobank trodde Brasil ville seile opp som den største produsenten av ferskvannsfisk i fremtiden, ikke minst på Tilapia.