Havfront As fra Rugsund i Sogn og Fjordane har utviklet en helt ny sløye- og kappemaskin for kyst- og sjarkflåten. Nyheten ble lansert under årets Nor-Fishing, og den vakte stor interesse fra de mange fiskerne som besøkte messen.


( 14.10.2014 )


Nå skal nyheten testes på ulike fiskefartøy, før den kommer for salg for resten av flåten, noe gründerne håper skjer i løpet av neste år.

 

Det er Marius Strømmen og Oddbjørn Gudmundsen som står bak oppfinnelsen, som har fått det klingende navnet Loppa. Strømmen er til daglig styrmann på Hurtigruten mens Gudmundsen er utdannet skipsingeniør. Begge kjenner godt både fiskeri- og oppdrettsnæringen, og de vet hvor skoen trykker. Nyheten omtaler de selv som ganske unik, i alle fall i forhold til det som finnes på markedet. Det gjelder ikke minst dimensjoner og vekt. Den nye sløye- og kappemaskinen er 90 centimeter lang, 90 centimeter høy og bare 40 centimeter bred. Totalvekten er 90 kilo og kapasiteten til nyheten er på mellom seks og ti fisk i minuttet. Maskinen er drevet hydraulisk.

 

Matesystem og transportbånd er selvsagt ikke tatt med når disse målene og vekten nevnes, og Strømmen slår fast at de regner med å levere begge deler som tilbehør til sløyemaskinen når den kommer i salg i markedet. Han forteller at det har vært stor interesse for den nye sløye- og kappemaskinen. Nå ønsker de å få nyheten til uttesting på to-fem fiskebåter i 6-12 måneder før kommersialisering. Gründeren ser for seg at de leverer maskinen til kostpris til fartøyene som blir valgt ut til testing, gjennom en sponsing fra Havfront selv og Innovasjon Norge. Han håper nyheten blir klar for salg til fiskeflåten i løpet av neste år, eller senest til Lofotsesongen 2016.

 

Ideen til den nye sløye- og kappemaskinen kom egentlig fra fiskere som hadde sett seg lei av slitne armer og tonnevis av fisk som måtte sløyes daglig for hånd. Eksisterende sløyemaskiner er for store og tunge for den mindre flåten, og dette så Havfront på som en utfordring når de to bak selskapet gikk i tenkeboksen og startet utviklingsarbeidet i tett samarbeid med kyst- og sjarkflåten og Selfa Arctic AS, gjennom Innovasjon Norge sitt program. Den nye sløye- og kappemaskinen vil være velegnet for fartøy opp til 90 fot, i følge Havfront.

 

Strømmen forteller til Kystmagasinet at utviklingsarbeidet med nyheten fortsatt pågår. HMS er et viktig element for at dette skal blir en trygg og god arbeidsplass, og det er gjort en rekke sikringstiltak i forhold til første prototype. Nå står altså uttesting under realistiske forhold om bord på et fiskefartøy for tur, før ytterligere modifisering og tilpasninger blir gjort før sluttproduktet er ferdig. De to gründerne er godt fornøyd med utviklingen så langt, og de trekker frem den gode støtten de har fått fra hjemkommunen Bremanger, fylkeskommunen Sogn og Fjordane og Innovasjon Norge. Det kan til slutt nevnes at det er Klausen Industrier som lager delene til den nye maskinen.