DNV har lansert et konsept for hvordan fremtidens fiskefartøy kan se ut. Her står effektiv drift, bærekraft, sikkerhet, miljø og flerbruksmuligheter sentralt.


( 17.01.2012 )


[raw]

Utenom fiskesesongen kan fartøyet brukes i kysttransport eller offshorevirksomhet, til oljevernberedskap, som serviceskip for offshore vindmølleparker, ja, det kan til og med designes for å produsere kraft og rent vann for nødsituasjoner, for eksempel etter naturkatastrofer, noe som antas være aktuelt for mange land. Men først og fremst er dette en fiskebåt.

Dette spennende fiskebåtkonseptet kan du lese mer om i første utgave av Kystmagasinet, under tema Motor og Fremdrift. Magasinet er ute hos abonnentene og i salg i Narvesen i begynnelsen av februar.

[/raw]