Norsk fiskeeksport bekymrer fiskebåtrederne i Galicia i Nordvest-Spania. Tollfri fisk er gitt adgang i en hestehandel med EU mner de, og angriper spesielt norsk makrell. De spanske fiskerne er straffet for omfattende overfiske av egne makrellkvoter.


( 03.05.2011 )

[raw]

Det er i avisa Faro de Vigo de spanske fiskebåtrederne uttrykker sin bekymring. Mest bekymret er de over EUs import av norsk makrell. I artikkelen blir det pekt på at Norge som en del av EØS-avtalen vil betale 160 millioner Euro som skal gå til å støtte CO2-prosejkter, forskning og stipendordninger, sosial utvikling, miljøutvikling i industri, rettsvesen og andre prosjekter i Bulgaria, Kypros, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Romania, Tsjekkia og Slovakia. Som gjenytelse har Norge fått fri adgang til EUs marked for store mengder fisk.

 

I artikkelen hvor det klart signaliseres at det bør innføres toll på norsk fisk, blir det nevnt at Norge har eksportert 39,800 tonn makrell til EU, i tillegg til 45,800 tonn fryst sild, 67,600 tonn fryst sildefilet, 2200 tonn annen fryst fisk, 7000 tonn reker, samt 3000 tonn saltet eller marinert sild.

 

Noe av bakgrunnen er nok at den spanske flåten i fjor overfisket sin makrellkvote med 80 prosent tilsvarende 19.621 tonn. Dette kvantumet blir nå trukket fra de årlige kvotene over ne periode på fem år. I år er kvoten kuttet med 4500 tonn og neste år vil den bli kuttet med 5500 tonn. De tre påfølgende år vil kvoten bli kuttet med 9947 tonn hvert år. Det betyr at den spanske flåten er blitt straffet med et kvotekutt som er det doble av overfisket i fjor.

 

– Vi er forbannet. Vi vil få redusert vår aktivitet i de kommende år, samtidig som nordmennene får rom for å selge all sin makrell i EU-markedet, sier en representant for de galisiske fiskebåtrederne.
I fjor ble det eksportert cirka 42 521 tonn makrell (rund vekt) til EU, samtidig som EU-fartøyer leverte 38 716 tonn i Norge. Det betyr at netto eksport av makrell til EU var under 5000 tonn rund vekt.

[/raw]