I fjor fisket utenlandske fiskefartøyer 73.185 tonn torsk i norsk farvann, viser en oversikt Fiskeridirektoratet har utarbeidet for Havforskningsinstituttet.

I dette kvantumet inngår ikke torsk fisket av russiske fartøy. Torskefangsten til de utenlandske fartøyene er fordelt på litt over 30.000 innmeldinger av fangst. Spania fisket mest med en rapportert fangst på 13.284 tonn, tett fulgt av Storbritannia med 12.593 tonn og Tyskland med 10.915 tonn.

Utenlandske fangster av torsk i norsk sone 2018

Nasjon Fangst tonn
Spania 13 284
Storbritannia 12 593
Tyskland 10 915
Færøyene 9 572
Island 7 036
Frankrike 6 556
Danmark 6 031
Polen 4 160
Portugal 2 596
Sverige 303
Nederland 132
Litauen 7
Totalt 73 185