Spania importerte i fjor, i følge en rapport fra amerikanske USDA, fisk og annen sjømat til en verdi av 6,33 milliarder amerikanske dollar.

Det var en økning på 12,5 prosent fra 2015. Det viktigste opprinnelseslandet var Marokko, som i fjor eksporterte sjømat til en verdi av 592 millioner dollar til Spania. Deretter fulgte Argentina med 460 millioner dollar og Frankrike med 459 millioner dollar.

På langt nær all importert fisk blir spist i Spania, og deler av landets egen fangst av vill fisk og av oppdrettsfisk, eksporteres også. Til sammen eksporterte Spania sjømat til en verdi av 3,15 milliarder dollar, noe som ga en netto import på 3,18 milliarder dollar. Spania har det tredje høyeste fiskekonsumet i EU. Hele 46,2 kilo sjømat per innbygger er konsumet.