Kystmagasinet1.15: Den spanske fiskeri- og havbrukssektoren er uten sammenligning den største i EU. Enten det gjelder flåtestørrelse, sysselsetting, fangstmengde, import, oppdrett av fisk og skjell eller konsum, er landet blant topp to i Europa.


( 23.02.2015 )


Spania er et av Europas største markeder for fisk og sjømat. Og i mange år har landet ligget på topp i Europa når det gjelder konsum av sjømat. Med et snitt på 42,9 kilo per innbygger per år er det bare Portugal med sine 61 kilo som spiser mer sjømat enn spanjolene.

 

Stort ferskmarked

En studie gjort av Departementet for landbruk, mat og miljø viser at halvparten av konsumet av sjømat foregår i hjemmet. I snitt spiste spanjolene 26,8 kilo sjømat i hjemmet i 2013, som var en økning på 1,8 % fra forrige år. Samtidig brukte spanjolene 13,12 % (+ 4 %) eller rundt 200 euro per år av husholdningsbudsjettet på sjømat. Småbarnsfamilier, eldre og barnløse par i småbyene er de gruppene som har den høyeste andelen av sjømatkonsum i hjemmet, og konsumet er størst i provinsene Castilla og Leon, Galicia og Asturias.

 

Over halvparten (58 %) av sjømaten som spanjolene kjøper til sitt forbruk i hjemmet er av fersk kvalitet, noe som viser at dette segmentet har hatt en økning på 0,2 % hvert år de siste årene. Av dette utgjør fersk fisk-andelen 44,6 %, deretter kommer andelen frossen fisk med 12 %. Spanjolene foretrekker at maten må være av fersk kvalitet, noe omsetningen ved de mange ferskvaremarkedene viser. Hypermarkedkjedene har også sett viktigheten av dette, og tilbyr ferskvaredisker med variert utvalg av sjømat av god kvalitet.

FISKEDISK

Hypermarkedkjedene, som Condis, Mercadona og Carrefour, har ferskvaredisker som tilbyr fersk sjømat med god kvalitet.

 

Bruker mer penger på mat

At den spanske økonomien går bedre, bekreftet markedssjef Juan Bergas i Innovasjon Norge i Madrid, under Norges Sjømatråds seminar under sjømatmessa i Barcelona i september. Tross økonomiske utfordringer i Spania viser tallene at spanjolene bruker mer penger på mat. I fjor (2013) brukte spanjolene i alt 101 milliarder euro på mat, som er en økning på 0,6 % fra 2012. Spanjolene brukte også 0,3 % mer av sitt husholdningsforbruk på fisk og sjømat.

 

For å dekke opp den store etterspørselen må Spania importere store deler fisk og sjømat, blant annet fra andre EU-land, Norge og Island. Cirka 1,5 millioner tonn sjømat, til en verdi av fem milliarder euro, ble importert i 2013. Dette er en svak nedgang i volumet og verdien fra 2012, med henholdsvis -1,2 % og -2,9 %. Spania er en stor eksportør av fisk og sjømat, og to tredjedeler går til EU. Størsteparten av den spanske sjømateksporten på 620.000 tonn går til EUs eget marked, men spanjolene har i løpet av fjoråret opplevd en svak nedgang både i eksportvolum (-4,5 %) og eksportverdien (-2,6 %) fra 2012.

FERSKMARKED

Over halvparten av fisken og sjømaten spanjolene kjøper til hjemmebruk er av fersk kvalitet.

 

Fiskeflåten

Spanske fiskefartøyer landet 812.465 tonn fisk i 2012, hvor av 766.073 tonn eller 94 % ble landet i hjemlige havner, mens 46.392 ble landet i utenlandske havner. Samme år utgjorde fiskeflåten til sammen 10116 fartøyer med en bruttotonnasje på 384.795 tonn. I perioden fra 2011 til 2013 har det vært en nedgang på 6 % i antall fartøyer, fra 10505 til 9871 fartøyer. Den største nedgangen var blant linebåtene. I den årlig økonomiske rapporten om EUs fiskeriflåte for 2013, utgitt av Scientific, Technical and Economic Commitee for fisheries (STECF), viser at lønnsomheten til den spanske flåten har svingt mye gjennom de siste tiårene. Den positive trenden er at, i perioden 2008 til 2012, så har flåtens lønnsomhet forbedret seg betraktelig, og i 2011 gikk den sågar med fortjeneste.

 

Galicia-provinsen i den nordvestlige delen av Spania har den største andelen med 4.739 fartøyer, som utgjorde 48 % av den spanske fiskeflåten i 2012. Etterfulgt av Baskerland, Andalucia, Catalonia og Kanariøyene. Sistnevnte har en flåte på 836 fartøyer, som utgjør 8,5 % av den spanske flåten.

 

Fiskerisektoren i landet er delt inn etter landets kystlinjer mot Atlanterhavet og Middelhavet, og av landets 17 provinser har 12 av disse en egen fiskerisektor. Størrelsen og omsetningen hos de regionale sektorene varierer mye. Nevnte Galicia har dessuten den mest omfattende fiskerisektoren i hele Spania. Her ligger også Europas fiskeriby nummer en, Vigo, som er den havnen i Europa hvor det landes mest fisk per år.

SJu00D8MAT

 I snitt spiste spanjolene 26,8 kilo sjømat per innbygger i 2013.

 

Oppdrettsnæringen

I 2013 var Spania største oppdrettsnasjon i Europa med en produksjon på 253.000 tonn fisk og sjømat. Oppdrett av arter som piggvar, tungeflyndre, brasme, havabbor og musling utgjør størsteparten av oppdrettssektoren. I tillegg utgjør oppdrett av ferskvannsfisker, som regnbueørret og ål, omtrent 10 000 tonn per år. Når det gjelder musling, står oppdrettene ved Vigo, Ponteverda, Arousa, Muros og Ares i Galicia-provinsen for 95 % av Spania totale muslingproduksjon, og er viden kjent for sin gode kvalitet. Varmt og næringsrikt sjøvann, geografisk beliggenhet i beskyttende omgivelser langs kysten i nordvest er viktige faktorer for å oppnå denne unike kvaliteten. Med en årlig produksjon på 200.000 tonn musling og rundt 8.000 sysselsatte gjør denne sjømatproduksjonen til en av verdens største.

 

Også spanske piggvar-oppdrett har lange tradisjoner. Den startet i Galicia så tidlig som i 1983, og den første produksjon av piggvar ble solgt to år senere for 15 euro per kilo. Denne sektoren har opplevd gode og dårlige år med produksjon, men i 2013 ble det produsert og solgt 8.120 tonn.

IMPORT

Spania importerte cirka 1,5 millioner tonn sjømat, til en verdi av 5 milliarder euro, i 2013.

 

Foredlingsindustrien

Spania har den største fiskeforedlingsindustrien i Europa med en omsetning på 3,9 milliarder euro og 18.000 ansatte i over 480 ulike bedrifter (2012). Det utgjør 15 % av sysselsatte innen fiskeforedlingsindustrien i hele EU. Foredling av fisk og sjømat har lange tradisjoner tilbake i tid og har vært økonomisk viktig for mange spanske kystsamfunn. Industrien har vært viktig for sysselsettingen i områder hvor det har vært vanskelig med å få jobb eller et lite variert arbeidsmarked. Industrien har over tid klart å respondere til trender i etterspørselen, både i det hjemlige markedet og viktige utenlandske markeder. Og den har klart å omstille seg til å bli mindre avhengig av de lokale fiskemarkedene, som det er svært mange av over hele Spania, til fordel for internasjonale kunder.

 

Mange av bedriftene har utviklet kvaliteten på semi-produserte produkter, og klart å utvikle nye produkter og tilvirkningsmetoder. Hermetisering-produksjonen er et godt eksempel på dette. Det er den viktigste foredlingssektoren i landet, med en produksjon på 348.000 tonn årlig og til en markedsverdi på to milliarder euro. Deretter følger frossen fisk og sjømat, som tunfisk, lysing og sardiner, med en produksjon på 160.000 tonn, av dette går halvparten til eksport.