Kystmagasinet 5.14: Etter fjorårets voldsomme rykteflom om juks ved fiskemottak, satte myndighetene i gang «Torskeoffensiven». I en rapport til departementet skriver direktoratet om tiltak som ble iverksatt for å avsløre juks. Blant annet ble det spanet på både båter og mottak.


( 19.09.2014 )

Innledningsvis i sesongen fokuserte direktoratet på tre regionskontorer i nord på å få flest mulig kontroller, mens de utover i sesongen vridde innsatsen over på å følge opp større fartøy, og de anleggene der det går rykter om annen praksis når de ikke er tilstede.

 

– Det er lagt stor vekt på å registrere og følge opp alle tips, og vi har også fulgt opp tips gjennom spaning på anlegg, for så å gå inn umiddelbart etter at seddel er skrevet, skriver direktoratet i en rapport.