Aamodt Fiskeri AS i Søgne i Vest Agder bygger seg opp med båter og kvoterettigheter etter at de i fjor solgte trålerne Hunter og Glomfjord. Fiskebåtrederiet, som ledes av Carl Aamodt, har kjøpt garn- og linebåten Sulatind med kvoter for 4,5 millioner kroner, av Ole Johnny Sandven i Rørvik i Nord-Trøndelag.

Båten er 19,29 meter lang, 5,36 bred, og utstyrt med en Mercedes som yter 535 hk. Båten ble bygget ved Mjosundet Båtbyggeri i 1974. Ved årsskiftet kjøpte Aamodt Fiskeri AS reketråleren Nytrål av Halvor Salen Nilsen fra Langesund i Telemark. Tråleren er 14,22 meter lang, 4,71 meter bred og sparker fra med en Volvo på 365 hk. Båten er bygget i 1995 av båtbygger Andor Tveit i Sunde i Hordaland. Fartøyet er overtatt med reke sør faktor 1. Prislappen lyder på 3,4 millioner kroner.