I Torangsvåg i Austevoll ligger, når dette skrives i midten av mars, fartøyet Kingfisher. Det er et stort skip med største lengde 75,6 meter. Det er i ferd med å klargjøres for fiske etter snøkrabbe i Barentshavet. Like ved ligger Ice Fjord og Røstnesvåg. Et femtitall fartøyer kan nå fiske snøkrabbe.

Rederen bak disse båtene, John Olav Økland, har i tillegg krabbefartøyet Prowess, og han har investert 200 millioner kroner i snøkrabbefiskeriet. Han er en av flere søringer som har satset på snøkrabbe. I tillegg har flere utenlandske interesser involvert seg i krabbefisket.

Koralen er ett av mange eldre fartøyer som nå skal fiske snøkrabbe. Foto Peter Kjellson.

Nærings- og fiskeridepartementet har innførte regler om at bare fiskefartøyer med annet driftsgrunnlag kan innvilges dispensasjon fra forbudet mot fiske etter snøkrabbe i norsk sone. Eldre fiskefartøy blitt importert og konvertert til krabbebåter. Noen forsøkte tidligere selfangst som driftsgrunnlag for å få snøkrabbedispensasjon. Men i fjor sommer satte departementet foten ned og instruerte direktoratet til å avslå søknader der fartøy, som kun hadde selfangst som driftsgrunnlag, kunne få dispensasjon.

Det er nok årsaken til at Økland har søkt om å føre rettighetene til Kingfisher over på Røstnesvåg. Sistnevnte har fått dispensasjon på bakgrunn av selfangst. Siden tillatelse til selfangst bare gis for ett år om gangen, kan det heller ikke tildeles dispensasjon for snøkrabbefiske for mer enn ett år. Kingfisher har en reketråltillatelse. Men siden fartøyet er under ombygging er det bedre å få Røstnesvåg operativ ved hjelp av reketråltillatelsen.

Den tidligere færøyske snurperen og tråleren Ice Fjord er ett av fartøyene til John Olav Økland. Foto Peter Kjellson.

48 snøkrabbebåter

I februar viste en oppdatering Kystmagasinet fikk fra Fiskeridirektoratet, at 48 fiskefartøy har fått dispensasjon fra forbudet mot fiske etter snøkrabbe. Samtidig er det et titalls søknader og saker hvor avslag er anket til behandling i direktoratet. Det vil si at i løpet av året vil antall fartøy med dispensasjon sannsynligvis nærme seg 60, kanskje passere dette tallet.

Fiskeridepartementet uttrykte, da de instruerte direktoratet om ikke å godkjenne selfangst som driftsgrunnlag, at antallet dispensasjoner som var gitt, for å være på et tilfredsstillende nivå. Det skinner tydelig gjennom at de ikke ønsker en eksplosiv vekst i antall dispensjoner. Siden i fjor sommer har antallet økt kraftig, men bare en mindre andel av fartøyene med dispensasjon har deltatt i fisket. En rekke søknader er nok sendt bare for å være sikret om departementet skulle på å lukke for flere dispensasjoner.

Den tidligere seismikkbåten Geco Tau var egentlig tenkt bygget som fiskebåt. Under byggingen skiftet planene. Nå blir den bygget om til krabbebåt. Foto Emil Andre Rasmussen Engø.

Bergensreder fisket mest

Bergensrederen John Olav Økland, har kjøpt fartøyene Ice Fjord (60,3 meter), Prowess (60,2 meter), Røstnesvåg (53,5 meter) og Kingfisher (/5,6 meter) for å kunne fiske snøkrabbe. Kapital fra salget av snurperen Ordinat ga rederiet et resultat i 2014 på hele 389 millioner kroner. Det er med denne kapitalen i bunn at Økland nå satser. I fjor var krabbebåten Prowess den som tok størst fangst av samtlige norske båter. Hele 1.955 tonn av en total norsk fangst 5.300 tonn sto Prowess for. I tillegg fisket Økland med Røstnesvåg som leverte 282 tonn snøkrabbe.

Skipsverftseiere satser på krabbe

Det er ikke bare John Olav Økland som satser på ombygging av et seismikkskip. Skjervøyrederiet Kvitbjørn AS kjøpte i 2015 den 56 meter lange seismikkbåten Bjørkhaug (ex. Remøytrål, Remøy) som ble bygget i 1986, til utskifting av det 44,65 meter lange fartøyet Kvitbjørn, bygget i 1960. Det fartøyet er det nå søkt tillatelse om for selfangst, fiske etter snøkrabbe og desimeringsfiske etter trollkrabbe. Kvitbjørn AS eier også 29,4 meter lange Meredian som er bygget i 1987. Også dette fartøyet har krabbe som viktigste inntektsgrunnlag.

I selskapet Kvitbjørn er selskapet Normar AS minoritetseier med 49 prosent. Normar AS eies av samme Noralf, Håkon, Georg og Endre Matre, kanskje mest kjent som eiere av verftsbedriftene Westcon AS og Ølen Dokk AS, samt skipsmanagement selskapet Maritim Management AS i Ålesund. Dette selskapet er blant annet er involvert i mauritanske fiskerier.

Royal Greenland finansierer

Fartøyet Kvitbjørn har nå skiftet navn Maniitsoq og blitt flyttet over i selskap med samme navn som fartøyet, og med Bengt Are Korneliussen som eier. Kjøpet er finansiert av Royal Greenland Norway AS, som har pant på 9,5 millioner kroner i Maniitsoq. Korneliussen er også hovedaksjonær i Kvitbjørn AS. Han er med andre ord på vei til å bli en av de største aktørene i krabbefisket, finansiert med kapital fra Grønland og Rogaland.

Polar Seafood er med

Et annet grønlandsk kontrollert selskap som har involvert seg i norske snøkrabbefartøy, er Polar Seafood Norway. De eier 40 prosent av aksjene i Arctic Pioneer. Trygve Åsvestad er daglig leder og styremedlem i både Polar Seafood Norway og Arctic Pioneer AS. Norsk lov forhindrer utenlandske selskaper i offisielt å eie mer enn 40 prosent i et norsk fiskefartøy. Åsvestad er også med i krabbebåten Kvitungen som eies av Tromsrederiet Polardrift AS.

Finnmarksfartøyet Arctic Wolf er eid 40 prosent russiske Igor Smirnov. Han kontrollerer også krabbebåten Polaris gjennom selskapet Varanger Seafood AS. Desto mer en graver i hvem som har kapital å satse på snøkrabbe, så blir det tydelig at de som har kjøpt fartøyer primært for å fiske krabbe, er søringer og utenlandske interesser. Det er stor risiko i dette fisket, som fortsatt ikke har fått noen forvaltningsplan.

Røstnesvåg til venstre og Ice Fjord ytterst ved kai i Torangervåg i Austevoll. Foto Emil Andre Rasmussen Engø.

Økland bekymret over utviklingen

Det er derfor ikke uventet at John Olav Økland, som er den som har størst økonomisk risiko i å utvikle fisket, i februar skriver til Fiskeriminister Per Sandberg:

– Norges kontroll av snøkrabben MÅ vi ikke gi fra oss. Vi har satset tungt på dette fiskeriet, og det er nok deltakere/lisenser allerede utstedt. Skal vi gi andre land tilgang på Svalbard sonen, så ødelegger vi hele det norske fremtidige fisket. Vi har satset cirka 200 millioner kr per i dag, og dette står i fare hvis vi slipper inn båter fra EU. Dette vil være en total katastrofe for prosjektene våre. Vi MÅ også fremforhandle tilgang til Smutthullet/ Russland. Hovedtyngden av forekomstene ligger i russisk sone og Smutthullet.

I dag er det begrenset mengde av snøkrabbe i Svalbard sonen. Vi har fisker med to båter i Smutthullet og Svalbard sonen, og har fått en god database og forståelse om utbredelsen av snøkrabben, skriver Økland.

Fra 12 til over 70 meters lengde

Blant de mange båtene som nå har skaffet seg dispensasjon fra forbudet mot fiske etter snøkrabbe, finner vi blant de mindre Finnmarksbåtene Gullholmen med lengde på 19,8 meter og den 15,5 meter lange Nordlandsbåten Daniel-Andre og Zander, hjemmehørende i Hordaland. Den er bare 12,2 meter.

I andre enden har vi fartøy som flåten til Økland. Hele 24 av fartøyene med dispensasjon er over 45 meter. De fleste av disse vil operere med flere tusen teiner. Snøkrabbeteiner er normalt koniske og kan stables inni hverandre. Dette gjør det antallet teiner kan være høyt selv med begrenset dekksplass.

Fartøyer med dispensasjon til å fiske snøkrabbe

Fartøynavn Fylke Eier LOA Bygget HK
Polaris  

 

 

Finnmark

Varanger Seafood AS 54,95 1981 1250
Arctic Wolf Arctic Wolf AS 47,87 1965 1710
Gullholmen Gullholmen AS 19,78 2015 600
Arctic Swan Arctic Swan AS 64,00 2002 6000
Hermes Hermes AS 55,00 2001 5200
Voldnes Ryggefjord Fiskebåtrederi AS 33,95 2011 1000
Asbjørn Selsbane  

 

 

 

 

 

 

Troms

Asbjørn Selsbane AS 55,00 2013 3500
Meredian Kvitbjørn AS 29,40 1987 960
Tromsbas Chrisma AS 68,10 1956 4240
Kvitungen Kvitungen AS 46,59 1958 1710
Arctic Pioneer Arctic Pioner AS 44,90 1967 850
Fortuna Tustern AS 27,49 2008 1000
Odd Lundberg Odd Lundberg AS 59,25 2002 3624
Fugløyfjord Lenangen Fiskeriselskap AS 34,07 2012 1000
Grimsholm Grimsholm Fiskedrift AS 49,90 1998 3672
Kågtind Nergård Havfiske AS 50,75 1980 2400
Tønsnes Nergård Havfiske AS 50,80 2000 3900
Akselson Berg Fiskeriselskap AS 28,18 1988 950
Polar Pioneer Polar Pioneer AS 49,95 1999 1250
Båragutt Båragutt Pelagic AS 44,78 1987 610
Daniel-Andre Nordland Ørjan AS 15,48 1963 320
Ole Elvan Andenes Kystfiske AS 23,27 1982 440
Edna Synnøve Sør-Trøndelag Espen Nilsen AS 23,99 1998 590
Hunter  

 

 

 

 

 

Møre og Romsdal

Havøy Kystfiske 44,90 1989 3261
Koralen Koralhav AS 38,1 1989 1100
Harhaug I Grytafjord AS 41,45 1998 1000
Haltentrål KS Solskjær AS 29,90 1998 1632
Sea Hunter Sea Hunter AS 44,95 1988 2147
Sørøyfisk Sørøyfisk AS 27,40 1999 1000
Atlantic Star Rosund Drift AS 74,80 1996 4590
Topas Topas Kystfiske AS 23,50 1985 650
Genesis Kings Bay Kyst AS 49,82 2010 2400
Volstad Volstad AS 74,70 2013 5800
Marilena Mi Vågøy AS 19,01 1989 400
Nordhavn KS Solskjær AS 31,55 1965 565
Nesbakk Nesbakk AS 44,80 1999 1520
Vestfart Sogn og Fjordane Vestfart AS 64,00 2001 4700
Kingfisher  

 

 

 

 

Hordaland

Havsula Invest AS 75,57 1979 4502
Prowess Ocean Venture AS 60,20 1988 2250
Røstnesvåg Havsula Invest AS 53,47 1972 1600
Northeastern Opilio AS 57,65 1970 1650
Siglar Maron AS 52,40 1978 2400
Ice Fjord Ocean Venture AS 60,33 1979 3400
Zander Kalve & Tøkje AS 12,21 2002 175
Northguider Opilio AS 55,20 1988 3750
Teineskjær Teineskjær AS 20,12 2005 600
Roaldsen Rogaland K. Roaldsen Fiskebåtrederi AS 58,92 1999 3260