Sopp har infisert hele sytti prosent av de islandske sildestammene. Nå frykter fiskerne total kollaps i fisket. Sildestammene rundt Island blir smittet gjennom maten de spiser og som bærer sporer av sopparten Ichthyophonus hoferi. Hele det islandske sildefisket er i fare for kollaps.


( 16.12.2008 )

[raw]

For et par uker siden kunne Kystmagasinet fortelle om smitte var oppdaget i området Vestmannaeyjar/Breidafjordur. Allerede da uttalte fiskeriminister Einar K. Gufinnsson til den islandske avisa Morgunbladid: – Dette kom selvfølgelig som et sjokk på oss midt i en sesong hvor både fisket og salget har vært svært godt. Dette var det siste vi ventet.

 

Forskningsfartøyet Drotn dro til havs for å forsøke å kartlegge omfanget av infisert sild. Nå foreligger resultatene. De er alt annet enn beroligende. 70 prosent av all sild rundt Island ser ut til være rammet. Siden soppinfeksjonen medfører stor dødelighet er det frykt for total kollaps i sildestammen. Infisert sild kan brukes til produksjon av sildemel, men tillates ikke brukt til manneskemat.

 

Sopp har infisert hele sytti prosent av de islandske sildestammene. Nå frykter fiskerne total kollaps i fisket. Sildestammene rundt Island blir smittet gjennom maten de spiser og som bærer sporer av sopparten Ichthyophonus hoferi. er en utbredt sopp som rammer marin fisk over store deler verden. Men normalt opptrer soppen i svært små mengder og som oftest er det få individer i en sildestim som vil bli smittet. Soppen skal ikke kunne smitte fra fisk til fisk, hevder noen forskere, mens andre oppgir at soppinfeksjonen smitter fra fisk til fisk. Det er antatt at soppen smitter fra fisken sin avføring til plankton som igjen spises av fisk. Også død infisert fisk medfører ytterligere spredning av infeksjonen.

 

Soppinfeksjonen rammer ikke bare sild, men også annen marin fisk som makrell, laks og torskefisk.

 

Fisk som er rammet får sår. Sårdannelse på gjellene medfører blødninger og anemi hos fisken. Hvor stor dødelighet soppen medfører er avhengig av kondisjonen til de angrepne fiskestammene. Men den blir karakterisert som død. I 990-91 var deler av NVG-silda rammet av soppen.

 

Det er fortsatt ingen som kan si noe sikkert om muligheten for at soppinfeksjonen vil spre seg til NVG-silda. Hvis så skulle skje kan det bety milliardtap for norsk pelagisk industri. For islandsk industri kan infeksjonen bety at sildefisket som nå har en kvote på 150.000 tonn årlig kan bli lammet. Det er også fare for at smittet gytesild gyter infisert rogn som igjen vil forsterke spredningen og dødeligheten i sildestammene.

[/raw]