Sølvtrans har i dag kontrahert 2 nye brønnbåter hos Aas Mek. Verksted i Vestnes kommune. Disse nye båtene inngår i det investeringsprogrammet som rederiet har lagt opp frem imot 2025. Båtene er planlagt levert i løpet av 2023, og begge båtene får en størrelse på 3000 m3. Med dette så har rederiet nå kontrahert 9 båter og nummer 10 ligger straks klar for å bli signert.

«Vi er glad for at vi nå har undertegnet nok en kontrakt med Aas Mek. Verksted om bygging av 2 nye brønnbåter. Disse båtene blir et verdifullt tilskudd til vår etter hvert omfattende flåte. Vi har bygget mange av våre brønnbåter hos Aas mek. Verksted gjennom årene, og i samarbeid med verftet utviklet disse kompliserte og effektive båtene, sier daglig leder Roger Halsebakk.

«For oss i Sølvtrans er det viktig å bygge båter av den høyeste kvaliteten og de beste systemene. Når vi klarer å kombinere dette med en lokal verdiskaping og viktige arbeidsplasser, så er dette en vinn, vinn situasjon», fortsetter Halsebakk.

«Sølvtrans bygger sine båter lokalt all den tid at det er nettopp her en finner den rette kompetansen, kvaliteten og leveringssikkerheten som vi stiller strenge krav til overfor verftet, og ikke minst det beste utstyret vi skal ha ombord og flinke sjøfolk som vi rekrutterer også i all hovedsak i Norge. Det er også viktig for oss å være best på fiskehelse og fiskevelferd, i tillegg til at vi leverer i henhold til FNs bærekraftmål og bidrar sterkt til lokal verdiskaping og viktige arbeidsplasser», sier driftssjef Robin Halsebakk.

Fra kontraktinngåelsen av de to siste kontraktene. På bilde er fra venstre Halvard Aas fra Aas Mek. Verksted AS, Tove Slyngstad og Roger Halsebakk fra Sølvtrans Management.

ORIENTERING OM KONTRAKT PÅ NYBYGG – BRØNNBÅT

Vi har inngått kontrakter med Sølvtrans på bygging av to brønnbåter av verftets eget design, type AAS 3002 ST. Dette blir bygg nr. 211 og 212 og skal leveres rederiet i løpet av 2023. Båtene blir søsterskip til bygg nr 208, 209 og 210 som skal leveres til samme rederi i 2022.

Brønnbåtene har en lastekapasitet på 3000 m3 og er bl.a. designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m. Skrogene blir bygget i utlandet.

Båtene er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter m.m

Nybygga er designet for å trykk-losse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Brønnbåtene er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Nybygga vil få følgende hoveddimensjoner;

Lengde o.a. 76,96 m, Bredde 17,80 m og Dybde i riss 5,90 m.

Lasterom volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk lasteog lossesystem. Båtene vil ha innredning for 12 personer.

Vi fra verftets side ser på disse kontraktene med Sølvtrans AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og vi er svært glad for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans AS.