Fredag var det duket for dåpsfest i Florø. Nybåten «Sølvfisken» til driftsfellesskapet Godfisken, skal gi bedre forutsetninger for fisken og røkterne.

I 2015 gikk tolv lokale oppdrettere på Vestlandet sammen og etablerte et unikt driftsfellesskap. Bakgrunnen for samarbeidet var et stadig strengere regelverk for lus, og ved å samle ressurser i Godfisken skulle man i fellesskap løse viktige utfordringer og styrke beredskapen for oppdretterne.

Nå har driftsfellesskapet gått til innkjøp av nybåten «Sølvfisken». Godfisken ledes av Gaute Vassbotten, som nærmest er oppvokst på merdkanten i familieforetaket Steinvik Fiskefarm. Han forteller om bakgrunnen for nyinvesteringen:

– For et år siden gikk vi til innkjøp av 24-metringen «Godfisken» fra Moen Marin. Etter tre måneder så gruppa behov for enda flere båter i sving. Samtidig har eierne ambisjoner om at all overskytende kapital skal reinvesteres i nytt utstyr som gir oss enda bedre beredskap. Til nå har vi brukt over 150 millioner til nye og bærekraftige investeringer, og flere kommer det til å bli.

Det geografiske omfanget for driftsfellesskapet befinner seg mellom Sunnmøre og Sogn, men ved ledig kapasitet vil fartøyet være i beredskap for andre oppdrettere ved behov. Båtens virkeområde vil være langs hele kysten, med hovedvekt på Vestlandet.

Et multifunksjonelt arbeidsjern

Hovedgeskjeften blir som støttefartøy til brønnbåt, og fartøyet utstyres med et mobilt bløggesystem som har en kapasitet på inntil 30 tonn laks/ørret lagret på RSW. På kort tid kan båten omstilles til en ren arbeidsbåt med stor dekksplass tilgjengelig.

– Vi har fått en smekker fleksibåt som både kan bløgge og serve andre viktige arbeidsoperasjoner. Nybygget skal være operativt 24/7, året rundt. Derfor var det viktig med en arbeidshest som takler tunge og langvarige operasjoner, med god kranog lastekapasitet og stort arbeidsdekk. Samtidig er det viktig med hyggelige fasiliteter som besetningen kan trives med, utdyper Vassbotten.

Flåteutvidelsen øker også kapasiteten om flere oppdrettere har behov samtidig.

Sølvfisken

Dåpsfest i Florø

Fredag ble «Sølvfisken» døpt i Florø under en samling av eiere og leverandører. Cornelia Osland, fikk den gjeve æren som gudmor for fartøyet. Cornelia som allerede er gudmor for et fartøy med samme navn, fikk nok en gang full klapp på første forsøk med sjampanjen i båtsida.

Moderne og åpne løsninger

«Sølvfisken» er en NabCat 1512, måler 15 x 12 meter, og når en maksfart på 11 knop.

– Vi jobber stadig med å videreutvikle båtene med nye og funksjonelle løsninger, samt et friskt og moderne utseende, forteller Moen Marins prosjektleder Jan Tore Ysland, som trekker frem flere sentrale forbedringer ved den populære arbeidskatamaranen:

Nytt på båten er blant annet et mer fremtidsrettet styrhus med åpnere løsning og med frittstående brokonsoller. Vinduene i aktre styreposisjon er nå heltrukket fra topp til bunn for bedre utsyn. Generator og ballastsystem kan også fjernstyres fra broen.

God hygiene på dekk er viktig, og riktig renholdsutstyr er avgjørende for et godt resultat. Derfor leveres alle 15-metringer nå med Mekon lavtrykks vaskeanlegg. Den banebrytende teknologien kombinerer lavtrykkstasjoner med riktig kjemidosering. Løsningen hindrer vanntåke og aerosoler som er bakteriebærende, og sørger for effektiv rengjøring.

Rask levering og kvalitet i alle ledd

For Vassbotten var kvalitet og rask levering avgjørende for nyanskaffelsen.

– Likt som før trengte vi en båt raskt og Moen Marin hadde en som var leveringsklar. Vi er svært fornøyde med forrige innkjøp, og da var valget enkelt. Flere av eierne i Godfisken har også handlet med Moen Marin tidligere og vet hva de står for: Kvalitet, rask levering og god service.