Kinesiske fiskefartøyer har i mange år tatt seg til rette I Afrika. Manglende kapasitet hos mange land til å overvåke sine farvann og eventuelt oppbringe fartøyer som fisker ulovlig, kombinert med korrupsjon, har lagt mange lands farvann åpne for kinesiske fartøyer.


( 07.11.2016 )


Mange av de kinesiske fartøyene som fisker ulovlig utenfor Afrika er eldre fartøyer med lav verdi. Oppstår det problemer blir fartøyene ofte bare forlatt. To eksempler på dette er Nouadibhou i Mauretania og Las Palmas på Gran Canaria, hvor det ligger en rekke forlatte kinesiske fartøyer.

De to kinesiske fartøyene Chang Yuan Yu 6 og Lu Jiao Nan Yuan 102 er blant 14 fartøyer som har blitt observert mens de har fisket ulovlig i farvannene utenfor Gambia, Guinea, Guinea Bissau og Senegal i tidsrommet 28. august til 1. september. Chang Yuan Yu 6 ble eskortert til havn i Guinea, mens det andre kinesiske fartøyet klarte å flykte. Fartøyene har fiskerettigheter utenfor Senegal. Men er fisket dårlig der, går de inn i andre lands farvann.

I følge Guineas fiskeriminister vil fartøyet som ble arrestert få en bot på opptil 1,1 millioner euro, mens de som stakk av kan bøtelegges med hele 2,2 millioner euro. Chang Yuan Yu 6 er 48 meter langt. Lite mer er kjent som skipet som fortsatt ligger i arrest i Conakry.

Salg av fiskeretter til utenlandske fartøyer, ga ifølge FAO afrikanske nasjoner 400 millioner dollar i inntekter i 2014. Hadde de fisket ressursene selv, kunne det blitt skapt verdier på til sammen 3,3 milliarder dollar.