En australsk forsker bestrider at varmere hav er årsaken til kraftig vekst i forekomsten av maneter. Han peker på at det i stedet er en parallell med solflekkaktiviteten.

Antallet mennesker som blir rammet av den dødelige Irukandjimaneten i delstaten Queensland, har mer enn blitt fordoblet i forhold til normalt. Samtidig ble rapportert om flere titusen tilfeller av stikk fra maneten Blue bottle på slutten av 2018.

Havforsker og professor Kylie Pitt ved Griffit University arbeider med en forskningsrapport om forekomstene av maneter. Hennes forskning viser at det er sammenheng mellom solflekkaktivitet og påfølgende endringer i jordens magnetiske felt og antall maneter. Mengden maneter endrer seg parallelt med solflekkene, som har sykluser som går over 22 år. Mengden maneter er størst ti år inn i syklusen, og faller så mot slutten av syklusen.