Fagerbakke Fiskerirådgivning AS i Bergen har, på vegne av rederiene som eier fartøyene Prowess, Røttingøy og Røstnesvåg, søkt om tillatelse til å fiske etter raudåte.

Røttingøy, som er 59,2 meter ogbygget i 1994, fisker i dag makrell, sild, lodde og havbrisling. Prowess og Røstnesvåg har begge tillatelse til fangst av snøkrabbe. Prowess er 60,2 meter og bygget i 1988, mens Røstnesvåg er 53,5 meter og bygget i 1978.

Etter flere år med forsøksfiske etter raudåte har Fiskeridirektoratet anbefalt Fiskeridepartementet at det blir åpnet for ordinert fiskeri i norsk del av Norskehavet. Direktoratet anbefaler at det blir fastsatt en kvote etter mønster fra måten kvoter for krill blir fastsatt i CCAML-området i Antarktis.

Siden det enda ikke er fastsatt kvoter, og at det vil ta tid å få på plass en internasjonal forvaltning av raudåte, har Direktoratet enda ikke behandlet søknadene. Til nå har bare noen mindre trålere hatt dispensasjon til å fiske etter raudåte.