DEL

SOCON er en bedrift som i mange år hadde fiskeflåten som en av de største kundegruppene, sammen med oppdrettsvirksomheten. Fra oppstarten i 1980 har fiskeflåten hatt en sentral plass ved kaien til selskapet. Sotra Contracting har vært med på opp- og nedturer innenfor oljevirksomheten. Denne virksomheten vil alltid være en av beina til selskapet å stå på, men de satser også for fullt på ulike verkstedtjenester innen fiskeri og oppdrett.


( 07.08.2017 )

 

For de i fiskerinæringen som ikke helt klarer å identifisere seg med SOCON, blir det trolig mer gjenkjennende når vi nevner firmaet Sotra Contracting, som disse bokstavene er en forkortelse for. Enda mer familiært og kjent blir det kanskje når vi nevner at SOCON AS er en del av Sotra Gruppen, som også omfatter SOCON Norheimsund Sveis AS og Sotra Anchor & Chain AS, for ikke å snakke om når vi nevner navnet Jarle Vindenes, som etablerte bedriften for snart 37 år siden. Han er fortsatt aktiv med i driften.

SOCON har en moderne maskinpark. Her er det industrimekanikerlærling, Jonas Moe Eik, som er i sving ved dreiebenken.

Ble altoppslukende

-Vi har hatt mange fiskebåter inne for ulike verkstedtjenester helt fra startfasen. Etter hvert fikk ulike offshoreaktiviteter og jobber på plattformer stadig mer fokus. Oljebransjen ble etter hvert altoppslukende, og vi glemte nesten fiskebåtene, men bare nesten. Fiskebåtene har jevnt og trutt besøkt verkstedet på Vindenes. Men etter turbulente og mørke år i 2015/16 med store tap, i likhet med mange i oljebransjen, er vi nå inne i en omstillingsfase. Det er ikke snakk om å sitte på gjerdet og vente på at denne sektoren skal ta seg opp igjen. I stedet har vi nå igjen økt fokus på fiskebåter og oppdrettsbåter, og mot landbasert industri. Det sier forretningsutvikler i SOCON, Jon Dorsey, til Kystmagasinet.

Da vi i januar besøkte det moderne anlegget til SOCON på Vindenes, som ligger noen steinkast fra oljebasen på Ågotnes, lå ringnotsnurperen Krossfjord til kai for å få laget, og montert, en forhøyning på deler av notbingen for å bedre sikkerheten for mannskapet. Dette er ingen stor jobb, men ganske typisk for de oppdragene bedriften har for denne og andre flåtegrupper. Bedriften gjør alt innenfor stål og struktur, bytter utslitt utstyr, som kraner og fundamenter og reparerer rorsystemer, fiskepumper og annet relevant utstyr. De samarbeider med BEA Elektro på alt som har med det elektriske å gjøre, og med Sevi på framdrift og Davi Turbo på reparasjon av turboer.

Utstyr sveises, kuttes og tilpasses.

Leverer totalpakker

-Vi har nå gått sammen med Sevi, Davi Turbo og BEA Elektro om et skipsservicesenter for levering av totalpakker, både til ulike flåtgrupper og andre arbeidsområder, og vi har et samarbeid med Knappen Sjø i Sund (lenger sør på Sotra) når båtene må opp på slipp. Alt dette gjør oss mer komplette og konkurransedyktige på ulike verkstedtjenester, slår Dorsey fast.

Han forteller til Kystmagasinet at de registrer at stadig flere av de store fiskebåtene går til Danmark for større oppdrag/ombygginger, men lettere servicejobber som nevnt ovenfor, fortsatt gjøres i Norge. SOCON har mange faste kunder blant fiskeflåten i regionen. Det gjelder også de største havgående båtene. Oppdrettsnæringen, og ikke minst de mange arbeidsbåtene i denne næringen, er også et satsningsområde for bedriften. De har mulighet for å løfte på land de mindre båtene, for reparasjoner på skrog, ror og annet som normalt ligger under vann.

Vinkelsliperen er ofte i sving!

Lagde oppdrettsanlegg

Oppdrettsnæringen var tidligere et stort og viktig arbeidsområde for SOCON. De lagde blant annet store flytende oppdrettsanlegg i plast, og hadde sveiseanlegg for dette ved basen på Vindenes. De lager ikke slikt lenger, men har ofte serviceoppdrag ute på selve anleggene.

På landsiden innenfor industri er de aktive i en rekke sektorer over hele landet, som blant annet tunnelanlegg, biogassanlegg med mere, for ikke å glemme oljebransjen som fortsatt står for rundt 60 prosent av omsetningen til SOCON. I forbindelse med sistnevnte kan det nevnes at de nylig fikk en tiårs kontrakt på prefabrikkering og stålarbeid for Apply Sørco. Og de har stort sett hele tiden mannskap i aktivitet offshore på ulike service og reparasjonsoppdrag.

Her gjøres siste finish på rekkverket som skal monteres øverste på Krossfjord sin notbinge.

Gode fasiliteter

Når det gjelder bedriftens anlegg på Vindenes er det ikke noe å si på fasilitetene. De har både dypvannskai og ISPS område, samt store arbeids- og monteringshaller og et stort verksted med en topp moderne maskinpark. Virksomheten har de fleste nyeste sertifiseringer i ISO, NS-EN og OHSAS, og de er godkjent som leverandør til olje- og gassindustrien i gjennom Achilles. Bedriften har 30 fast ansatte, og knytter til seg innleid personell når det er nødvendig.

Da Sotra Contracting – nå SOCON – ble etablert på Vindenes i 1980 besto noe av den gamle bygningsmassen av et båtskur, som fungerte som redskapslager for fiskeflåten, samt at en av de største nothengene lå her. I 1984 ble båtskuret revet til fordel for et nytt verksted. Deler av nothengen er senere omgjort til selskapslokaler der mye av den flotte trekonstruksjonen fortsatt er synlig.

Fiskeflåten er i dag et satsningsområde, og Krossfjord hører til blant de faste kundene. Legg merke til deler av oljebasen på Ågotnes i bakgrunnen, som bare ligger noen steinkast unna Sotra-Gruppen sin virksomhet på Vindenes.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.