Norsk snøkrabbefangst har økt fra 2,48 tonn til over 5.000 tonn på fire år. I 2013 var det tre norske fartøy som leverte snøkrabbe. Det økte til ni i 2014, elleve i 2015 og femten båter i fjor. Det vil si at under en tredjedel av båtene som nå kan dra på krabbefiske, har utnyttet muligheten.

Utenlandske båter leverte rundt to tredjedeler av fangsten i fjor. Men ifølge Råfisklagets nettside har de norske fangstene økt suksessivt fra 2012 da en båt leverte 2,48 tonn, i 2013 da tre båter leverte 189,28 tonn, og til i fjor da det totalt ble levert over 10.000 tonn. Av dette ble hele 5.293 tonn levert av norske båter.

Kanskje 25.000 tonn i 2017

Deltar halvparten av de norske fartøyene som har dispensasjon i årets fiske, er det ikke usannsynlig at norsk fangst alene vil passere 10.000 tonn. Legg til at utenlandske fartøy mest sannsynlig kommer til å levere rundt 15.000 tonn i tillegg, så forstår en hvilke dimensjoner dette krabbefisket har fått i løpet av kort tid.

Markedssjef Tor-Edgar Ripman i Råfisklaget opplyser til Kystmagasinet at russiske forskere tilknyttet det russiske havforskningsinstituttet Pinro, i år har anbefalt en kvote på 7.870 tonn snøkrabbe i russisk økonomisk sone. I fjor var kvoten på 1.600 tonn. I tillegg fisket russerne snaut 5.000 tonn snøkrabbe i Smutthullet.

Kokt og fryst snøkrabbe har nå blitt tilgjengelig i norske supermarkeder. Foto Terje Engø.

Ombordproduksjon lønner seg

Båtene som tjener best på krabben, deler den opp og fryser den om bord. Noen leverer levende krabbe, da det finnes et stort eksportmarked for levende snøkrabbe. Så langt ser det ut til at det mest lønnsomme har vært ombordproduksjon. Krabben har med andre ord også skapt behov for maskiner til å kutte krabben opp, pakkeutstyr, plast og kartong. I tillegg kommer det at det er en ny flåtegruppe som vil trenge vedlikehold og service ved verksteder. Blant annet leverer Baader en maskin som slakter, renser krabben for lever, magesekk og gjeller, og deler opp klørne.

På Krabbeog skalldyrkonferansen i Tromsø i mars i fjor fortalte markedssjef Tor Edgar Ripmann fra Norges Råfisklag at ferdig ombordprodusert krabbe i 2014 ble betalt 54,86 kroner per kilo, mot 15,68 kroner kiloen for levende snøkrabbe. Prisene blir ikke direkte sammenlignbare da ferdig foredlet krabbe taper mye vekt. Normalt er det et vekttap på nærmere 40 prosent ved fjerning av hus og innmat, oppdeling, koking, pakking og frysing av oppdelte kloseksjoner. Siden konferansen har prisene på krabbe økt. De amerikanske og canadiske snøkrabbekvotene er kraftig redusert. Det antas at den globale fangsten vil falle i år, med økte priser som resultat.

De fleste krabbebåtene produserer fryste kloseksjoner. Foto Terje Engø.

Svikter i Canada og Alaska

Global tilførsel av snøkrabbe varierer normalt fra 120.000 tonn til nærmere 160.000 tonn. Det største fisket foregår i canadisk farvann. Alaska har også vært viktig for fisket med fangster helt oppe i 40.000 tonn. Men der har det vært et dramatisk fall og kvoten i år bare 9.784 tonn, den laveste kvoten på 45 år.

I Canadiske farvann har biomassen av snøkrabbe falt med 80 prosent de siste årene. Bare fra 2015 til 2016 falt biomassen med 40 prosent. Forskerne mener oppvarming av havet er årsak.

Det dramatiske fallet i fisket utenfor Canada og Alaska har gjort at prisene har steget kraftig og mest sannsynlig vil fortsette å stige. Norge eksporterte i fjor 3.460 tonn snøkrabbe til en verdi av 279 millioner kroner. Fra 2015 til 2016 økte kiloprisen med 33 prosent til 80,53 kroner.

I årets første to måneder falt eksport av fryst snøkrabbe fra 525 til 279 tonn. Samtidig økte prisen fra 79,40 kroner i den perioden i fjor, til hele 116,42 kroner i år. Minstepris til fisker er fra og med 9. januar 40 kr/kg for krabbe som er minst 800 gram. Krabbe i størrelsen 500 – 800 gram har minstepris på 25 kr/kg og 350 – 500 gram 15 kr/kg. Mindre krabbe og skadd krabbe er det fri prissetting for. Pris til fisker ligger en del over minstepris. I fjor var gjennomsnittlig pris til fisker 30,56 kr/kg

I Norge har også snøkrabbe funnet veien til butikker. Polar Seafood AS selger norsk fanget kokt og oppdelt snøkrabbe i norske supermarkedet. Denne krabben er pakket ved Edward Johnsen AS på Langøy i Møre og Romsdal. Hos Coop Obs blir 750 grams pakninger med fryste kloseksjoner solgt for 148 kroner. Vi har også sett både supermarkeder og fiskebutikker tilby snøkrabbeklør SQF i løs vekt.

Fartøyer som leverte krabbe i Norge 2016

Fartøy navn Nasjonalitet Kilo 2016
Polaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge

693 947
Arctic Pioneer 938 141
Arctic Swan 287
Koralen 1 095
Kvitungen 66 250
Prowess 1 954 629
Northeastern 1 246 005
Polar Pioneer 109 222
Atlantic Star 126
Grimsholm 635
Røstnesvåg 281 590
Meredian 5
Ice Fjord 77
Odd Lundberg 945
Ramsøyfjord 75
Norske båter totalt 5 293 028
Ostrov Anzer  

 

 

 

Russland

23 849
Pavel Koputin 243 207
Santana 175 384
Selenga 144 020
Sokol 267 762
Solyaris 202 037
Start 204 674
Russiske båter totalt 1 206 932
Karalius Litauen 338 004
Juros Vilkas Litauen 159 784
Adexe Primero Spania 152 738
Saldus Latvia 291 511
Solvita Latvia 637 680
Solveiga Latvia 721 554
Dubna Latvia 31 347
Kalmar Latvia 105 181
MV Memele Latvia 116 822
Senator Latvia 1 101 623
Valka Latvia 32 348
Totalt EU-fartøyer 3 688 491
Totalt alle landinger i Norge 10 188 451

Kilder: Edgar-Ripman/Norges Råfisklag, EUs skipsregister m.fl.