Det er i år fisket over 800 tonn snøkrabbe, mens det i fjor bare ble fisket 108 tonn frem til utgangen av august.


( 13.10.2014 )

I samme periode er det fisket 720 tonn kongekrabbe. I fjor ble det fisket 1.324 tonn kongekrabbe. Mye tyder på at samlet fangst i det uregulerte fisket etter snøkrabbe vil bli større enn fangsten av kongekrabbe. Årsaken til at kvantum snøkrabbe vokser raskt er at fisket ikke er kvoteregulert, at flere fartøy fisker, og at det er stor interesse blant kjøperne.