Det australske lakseoppdrettsselskapet Tassal har testet ut laksefôr med fiskemelinnhold helt nede i åtte prosent med godt resultat. De banebrytende forsøkene kan på sikt fjerne ett av miljøorganisasjonenes viktigste argumenter mot lakseoppdrett.


( 25.01.2011 )

[raw]

Nå spiser laksen mindre fiskeprotein enn den produserer. Selskapet har gjort tester med vanlig fôr som inneholder 22 prosent fiskemel og Skretting sitt MicroBalanseTM fôr som inneholder femten prosent fiskemel. De har også gjort forsøk med et fôr med fiskemelinnhold på bare åtte prosent. Det er fastslått at laksen hadde en tilfredsstillende vekst selv med så lite innhold av fiskeproteiner.

 

Ernæringsspesialist og produktssjef Rhys Hauler hos Skretting Australia opplyser at de foreberedte to Optiline vekstfôr basert på MicroBalanceTMConspet for testene. Dette gjorde det mulig å produsere fôr med atskillig lavere fiskemelinnhold enn normalt. Ett Optiline fôr hadde femten prosent fiskemel, det andre åtte prosent, i tillegg til protein fra dyr og lokale vekster. Laksen ble fôret i 75 dager med femten prosent fiskemelinnhold og 56 dager med bare åtte prosent innhold. Testen viste en fôrfaktor på 1,54 for dette fôret, mens fôret med 22 prosent protein ga en fôrfaktor på 1,45 prosent.

 

Laks trenger fortsatt et innhold på cirka 20 prosent fett fra fisk i fôret. Men også dette innholdet er sterkt redusert de siste årene. Laks som ikke spiser fiskemel og marint fett vil neppe svømme rundt i merdene i nær fremtid. Oppdrettsnæringen kommer stadig nærmere tidspunktet for når laksen som svømmer i merdene blir å regne for vegetater.

[/raw]