DEL

Til tross for at Færøyenes makrellfiske nå ikke ser ut til å bli sertifisert som et bærekraftig fiske av Marine Stewardship Council, vil straks hundre nordøstatlantiske fiskerier være sertifisert. Blir flertallet av de fiskerier som er til vurdering sertifisert, vil tallet raskt nærme seg 100.


( 29.03.2011 )

[raw]

Mange av fiskeriene som er godkjent er godkjent flere ganger. Blant annet er makrellfisket som reguleres av en gjensidig avtale mellom Norge og EU, søkt sertifisert av både Norge, Storbritannia og Danmark, istedenfor at det er søkt om en samlet godkjenning.

 

Selskaper som Domstein og svenske Astrid har søkt om sertifisering for egen aktivitet i regulerte fiskerier. Det er per dato 46 godkjente fiskerier og 49 søknader til behandling. Søknaden fra Færøyene om godkjenning av deres makrellfiske er ikke formelt avslått. Men en uavhengig vurdering har konkludert med at det færøyske makrellfisket ikke kvalifiserer til sertifisering. Det var skotske myndigheter som formelt protesterte mot sertifisering av det færøyske fisket etter at de fastsatte sine egne kvoter i fjor.

 

Det store spørsmålet blir nå om MSC vil bli tvunget til å trekke tilbake sertifiseringen av allerede sertifiserte makrellfiskerier. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har i år anbefalt en total kvote på 646.000 tonn. EU har i år en kvote på 400.000 tonn, mens Norge har en kvote på 150.000 tonn og NEAFC/Russland 49.000 tonn.  Island har på lik linje med Færøyene fastsatt sin egen kvote. Islands kvote er satt 147.000 tonn, mens Færøyene har satt sin kvote til 150.000 tonn. Det betyr at det i år vil bli fisket hele 307.000 tonn mer enn hva ICES anbefaler.

 

Foreløpig har det ikke kommet signaler fra MSC om at overfisket vil få andre konsekvenser enn at søknaden fra Færøyene ikke godkjennes. Island har av forståelige grunner ikke søkt om sertifisering. Spørsmålet som kan bli reist er om makrellfisket i Nordøst-Atlanteren i det hele tatt er bærekraftig så lenge bestandene beskattes over 300.000 tonn mer enn hva forskerne anbefaler.

 

– Kvoten avspeiler, at Færøyene er en viktig aktør i makrellfisket, og at Færøyene har et rettferdig krav til en betydelig andel av dette råstoffet, sier den færøyske fiskeriministeren Jacob Vestergaard. Konflikten mellom EU/Norge på den ene side, og Færøyene/Island på den andre siden, kan medføre at MSC vil bli tvunget til å foreta en ny vurdering av allerede sertifiserte makrellfiskerier. Da kan en langvarig og kostbar prosess gjennomført at norske, danske og britiske makrellfiskerier være fånyttes. Samtidig har Island og Færøyene kommet godt i gang med å etablere nye markeder for eksport av makrellen.

 

Får de sertifiserte makrellfiskeriene ikke omgjort sin status som bærekraftige, vil det antakelig være rundt 100 MSC-sertifiserte fiskerier i Nordøst-Atlanteren ved utgangen av 2012.  Da vil i praksis over 80 – 90 prosent av fisken som fiskes i disse havområdene være sertifisert.

 

MSC-sertifiserte fiskerier

1. Astrid Fiske North Sea herring
2. Barents Sea cod and Barents Sea haddock
3. Burry Inlet cockle
4. Cornwall sardine, UK
5. Danish Pelagic Producers Organisation Atlanto Scandian herring
6. Danish Pelagic Producers Organisation North East Atlantic mackerel
7. Danish Pelagic Producers Organisation North Sea herring
8. Denmark blue shell mussel
9. DFPO Denmark North Sea & Skagerrak saithe
10. Domstein Longliner Partners North East Arctic cod
11. Domstein Longliner Partners North East Arctic haddock
12. Dutch Fisheries Organisation (DFO) gill net sole
13. Ekofish Group-North Sea twin rigged otter trawl plaice
14. Euronor saithe
15. Faroese Pelagic Organization (FPO) Atlanto-Scandian herring
16. Germany North Sea saithe trawl
17. Hastings fleet Dover sole trawl and gill-net
18. Hastings fleet Dover sole (trammel net)
19. Hastings fleet pelagic herring and mackerel
20. Irish Pelagic Sustainability Association (IPSA) western mackerel
21. Irish Pelagic Sustainability Group (IPSG) western mackerel pelagic trawl
22. Loch Torridon nephrops creel
23. North East Atlantic mackerel pelagic trawl, purse-seine and handline
24. North Eastern Sea Fisheries Committee sea bass
25. North Menai Strait mussel
26. Norway North East Arctic saithe
27. Norway North East Arctic offshore cod
28. Norway North East Arctic offshore haddock
29. Norway North Sea saithe
30. Norway North Sea and Skagerrak herring
31. Norway spring spawning herring
32. Osprey Trawlers North Sea twin-rigged plaice
33. Pelagic Freezer-Trawler Association North East Atlantic mackerel pelagic trawl
34. Pelagic Freezer-Trawler Association Atlanto-Scandian herring pelagic trawl
35. Pelagic Freezer-Trawler Association North Sea herring
36. Portugal sardine purse seine
37. Scapêche and Compagnie de Pêche de St. Malo saithe
38. Scottish Fisheries Sustainable Accreditation Group (SFSAG) North Sea haddock
39. Scottish Pelagic Sustainability Group Ltd Atlanto Scandian herring
40. Scottish Pelagic Sustainability Group Ltd North Sea herring
41. Scottish Pelagic Sustainability Group Ltd western component of North East Atlantic mackerel
42. South Brittany sardine purse seine
43. South-west handline mackerel
44. Stornoway nephrops trawl
45. SPPO North Sea herring
46. UK Fisheries/DFFU/Doggerbank Group saithe

 

Fiskerier som har søkt om MSC-sertisering:
1. Atlantic cod, haddock and wolffish longline, handline and Danish seine
2. Blackwater native oyster
3. Bristol Channel ray
4. Bristol Channel sea bass
5. C&WSTG English Channel megrim, monk and sole beam trawl
6. Clyde nephrops creel
7. Clyde nephrops trawl
8. Cooperative Fishery Organisation (CVO) North Sea plaice and sole
9. Cornish hake gill net
10. CSHMAC Celtic Sea herring, sprat & sardine Trawl
11. DFPO Denmark Eastern Baltic cod
12. DFPO Denmark North Sea plaice
13. DFPO Denmark North Sea sole
14. DFPO Denmark North Sea, Skagerrak & Kattegat haddock
15. DFPO Denmark North Sea, Skagerrak & Kattegat hake
16. Dutch rod and line fishery for sea bass
17. Faroe Islands queen scallop
18. Faroese Pelagic Organization (FPO) north-east Atlantic mackerel
19. Fiskbranschens Sweden Eastern Baltic cod fishery
20. Germany Eastern Baltic cod
21. Germany North Sea brown shrimp
22. Grupo Regal Spain hake longline
23. IGP Icelandic cod
24. IGP Icelandic haddock
25. Isle of Man queen scallop trawl and dredge
26. Isefjord and East Jutland Danish blue shell mussel
27. Küstenfischer Nord eG Heiligenhafen Eastern Baltic cod
28. Limfjord blue shell mussel (rope grown)
29. Limfjord oyster dredge fishery
30. Netherlands blue shell mussel
31. Normandy and Jersey lobster
32.  Netherlands suspended culture mussel
33.  North Sea brown shrimp
34.  Norway North East Arctic inshore cod
35. Norway North East Arctic inshore haddock
36. Norway North East Arctic cold water prawn
37. North East England lobster pot fishery
38. Pescafria-Pesquera Rodriguez Barents sea cod
39. Scottish Fisheries Sustainable Accreditation Group (SFSAG) North Sea nephrops
40. Shetland and Scottish Mainland Rope Grown mussel Enhanced fishery
41. Skagerrak, Kattegat and Norwegian Deeps prawn
42. Southern North Sea nephrops
43. SPPO North East Atlantic mackerel
44. SPPO Baltic herring and sprats
45. SPSG West of Scotland herring Pelagic Trawl
46. SSMO Shetland inshore brown & velvet crab, lobster and scallop fishery
47. UK Fisheries/DFFU/Doggerbank Northeast Arctic cod, haddock and saithe
48. VMI East Jutland blue shell mussel dredge
49. Western Baltic spring spawning herring

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.