DEL

Furuno har lansert en ny trålsonar, uten beveglige deler og der billedopdatering skjer 60 ganger raskere enn en tradisjonell modell. Det har også utviklet et ekkolodd som skiller mellom artene.


( 24.09.2010 )

[raw]

Den nye trålsonaren har fått modellnavnet TS 337. Det spesielle med nyheten er at det ikke finnes noen bevegelige deler i sonaren, og billedoppdateringen skjer 60 ganger raskere enn på en tradisjonell modell. Det er snakk om helt ny og patentert teknologi, utviklet i samarbeid med Canadiske Imagenex. Furuno Norge har verdensrettigheter på produktet.

 

Den nye sonaren fungerer som en skanning sonar, og den dekker 360 grader vertikalt for hvert pling. Ved tråling etter sild og makrell, der flekkene kan være små og konsentrerte, er det viktig med hurtig oppdatering av sonarbildet for å kunne se flekkene som går inn. Sonaren har ekkolodd funksjon, og strålen kan settes til ønsket retning innenfor den 360 graders vertikale åpningsvinkelen til sonaren.

 

Hastigheten på ekkoloddet kan settes fra normal til lav, i fire trinn, slik at ekkoloddbildet viser et langt historisk bilde av hvordan inngangen av fisk har vært under tauingen. Når en fangstmåler blir trigget, vises den både i fangsmålervinduet og som en nummerert, vertikal strek i ekkoloddbildet. Skipperen kan dermed se hvordan inngangen av fisk var i tiden før sensorene ble trigget.

 

I det grafiske vinduet på skjermen på broen vises pitch og roll vinkelen på sonden. I tillegg vises headingen til sonden. Skjer det en plutselig forandring i headingen, må man anta at noe har skjedd med trålen. Dybde og temperatur ved sonden vises både i tall og som grafiske linjer, Brukeren får også informasjon om historikken når det gjelder dybde og temperatur ved trålen.

 

Trålsonaren (sonden) monteres i taket på nota, midt på, og den er koblet til fartøyet via kabel. I følge salgsingeniør Guttorm Tomren er det snakk om overføring av så mye datamengder, at det hadde blitt både vanskelig og krevende å operere den trådløst.  Den nye trålsonaren koster i dag rundt 400.000 kroner, pluss skjerm. Men i følge Tomren vil rederen fort ta inn igjen disse utgiftene ved et langt mer effektivt fiske. Bildet av hva som skjer rundt trålåpningen er langt bedre på den nye modellen, og det er langt mindre sjanser for at man går glipp av fisk med dette nye arbeidsverktøyet. Nyheten har maksimum rekkevidde på 250 meter i sirkel.

 

Det kan til slutt nevnes at prosessen på broen er ny, men at pluggen i sonden og i prosessoren er av samme type som på den tidligere trålsonaren til Furuno. Dermed er det enkelt å bytte fra gammelt til nytt. Om det installeres en BowScanner sonar, kan denne kobles til samme prosessor og skjerm. Den nye trålsonaren er kun beregnet for trål, og stort sett alle former for trål. Men nyheten er spesielt velegnet for pelagisk og semipelagiske trål. Bowscanneren brukes til å holde oversikten over hva som skjer inne i nota, etter at har begynt å snurpe.  De vanlige sonarene kan dermed trekkes inn mye tidligere, noe som eliminerer farer for skade på disse sonarene.

 

Nytt lodd skiller mellom artene

Furuno har utviklet et helt nytt ekkolodd for notflåten som kan artsbestemme fisken. Det gjelder spesielt for sild og makrell. Grundig testing og utprøving over noen år har vist at treffsikkerheten er svært god når det gjelder de to pelagiske artene. Tofrekvens loddet kan også se om det er snakk om en blandingsflekk av de to artene.

 

Det nye loddet til Furuno kan bli et viktig arbeidsverktøy når det gjelder å unngå kast etter feil fiskeslag, spesielt i sesonger der sild og makrell er aktive i samme farvann og der kvotene skal tas bare på den ene arten. Bildet på det nye loddet er svært klart og godt. Informasjonen på en flekk som viste seg å være for eksempel makrell kan lagres, og ved senere anledning hentes opp når det gjelder en ny flekk med fisk. Brukeren får da opp en presentasjon over sannsynlighetsgrad i prosent for hvilken art det er snakk om.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.