DEL

I Sudureyri og Flateyri på Island har de utviklet en smart ordning for fisketurister, som gjør at denne formen for turisme nærmest har eksplodert de siste årene.


( 03.08.2010 )

[raw]

Fisketurisme har fått en enorm betydning for bygda Sudureyri og nabobygden Flateyri de siste årene. Hit kommer det hvert år rundt 1.500 fiskefrelste tyske turister, og de legger igjen store verdier som har gitt mange arbeidsplasser i de to bygdene. De aller fleste kommer med fly på ferdige pakketurer, og de legger generelt igjen mer fisk enn de tar med seg til bake til Tyskland.

I denne regionen har de laget et smart konsept som flere burde ta etter. De så seg lei på at store deler av fisken turistene hentet opp, gikk til spille under sløying og filetering, på grunn av dårlig håndtering. Det ble også mye griseri rundt om kring på buer og kaier, og det ble vanskelig å kontrollere hvor mye den enkelte fisketurist tok med seg ut av landet. Grensen er i dag på 20 kilo.

 

Icelandic Saga og andre i Sudureyri tok initiativet til en helt annen ordning, som har blitt en stor suksess. Den går ut på at bedriften kjøper all fisk fra turistene, mens de får 20 kilo ferdig skinn- og beinfri fryst filet tilbake, pakket i en termobag med eget emblem. Det finnes i alt 22 båter i de to bygdene som brukes i dette fisket. Sportsfiskerne betaler en pakkepris for alt sammen, som inkluderer reise, opphold, fiske og fisk. Dette er en ordning både turistene og lokalbefolkningen er meget fornøyd med, og det har gitt mye tilbake til bygdene, både i form av både arbeidsplasser og penger.

 

Det at fisket utenfor de to bygdene Sudureyri og Flateyri er usedvanlig godt, også for fiske med snøre, har selvsagt bidratt til at området er meget populært blant sportsfiskere, ikke bare tyskere, selv om de er dominerende. Da Kystmagasinet besøkte regionen i mai, stod det på trykk en artikkel med bilde i en av lokalavisene, som viste en lykkelig tysk sportsfisker som hadde halt i land en kveite på over 150 kilo. Slikt har høy markedsverdi blant denne gruppen turister. Og det er ikke bare stor kveite de får, men også flotte eksemplarer av steinbit, torsk og andre fiskeslag. De får også store mengder fisk.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.