DEL

Deep Vision vil bli et fremtidig svært viktig verktøy både for forskere og fiskere, og ikke minst for førstnevnte som skal bestemme størrelsen på fremtidige kvoter. Det avanserte undervannskamerasystemet fra Scantrol Deep Vision vil på sikt gi et sikrere anslag av bestandene, bedre utnyttelse av kvoter og ikke minst et mer effektivt fiske.


( 02.03.2017 )

Det er i dag fire personer i Scantrol som er dedikert til Deep Vision og som jobber med utvikling av undervannskamerasystemet på heltid, under ledelse av Hege Hammersland-White. Scantrol Deep Vision AS ble skilt ut som eget selskap alt for tre år siden, og siden den gang har det foregått mye utvikling og testing for å få systemet til å fungere optimalt, og dette foregår fortsatt. Uttesting skjer i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Fra skippermøtet i Bergen hvor Deep Vision enheten tas i øyesyn av interesserte trålskippere.

Kan bestemme art og lengde

Deep Vision er et undervannskamerasystem hvor kamera og lys er montert i en ramme i trålen. Systemet tar fem bilder i sekundet av all fisk som svømmer gjennom, og data behandles deretter i avansert og egenutviklet analyseverktøy/programvare som gjør det mulig å bestemme art, lengde og posisjon (plassering i tid og dybde langs halet) til fisken uten at den tas om bord i fartøyet.

Med tanke på kommersiell bruk er det målet at trålskipperen skal kunne vite hvilken type fisk de er i ferd med å fange i trålen, og gjennom en sammenkopling til sorteringsrist, få mulighet til å sortere ut den uønskede fisken. I dag har trålfiskerne liten kontroll på sammensetningen av fangsten, noe som fører til stor usikkerhet på hva som blir fisket før fangsten tas om bord. Med det nye systemet vil de få data om både art og størrelse på skjermen på broen, med mulighet for å handle ut fra denne informasjonen.

Deep Vision i aksjon under vann, montert på trålen. Foto: Scantrol.

Kommersialisering i 2018/19

Hammersland-White tror Deep Vision systemet vil være klart for kommersialisering i 2018/19. Men før det skjer er det en del elementer som må være på plass, blant annet automatisering av sorteringssystemet og overføring av data fra enheten i sanntid til skipperen på broen. De har allerede hatt et skippermøte med trålflåten på nyheten, med 15 deltakere, der både Scantrol sitt trålsystem og Deep Vision ble presentert og diskutert. Det er stor interesse fra trålflåten når det gjelder Deep Vision og flere redere har alt meldt sin interessert for å teste ut systemet på sine fartøy.

Foreløpig er det snakk om uttesting i forskningssammenheng, og i løpet av 2017 vil nyheten være installert på Havforskningsinstituttets sine fartøy. Deep Vision vil være et nyttig verktøy for forskerne i og med at de ikke lenger trenger å ta fisken om bord for å få informasjon om dybden den er tatt på, for ikke å snakke om art og lengde. I følge Hammersland-White vil systemet gi et sikrere anslag av bestandene og være både langt mer effektiv og miljøvennlig enn dagens målemetoder.

En annen stor fordel for trålflåten er at Deep Vision kan brukes sammen med Scantrol sine system for trål, her iSYM hvor sensorer i trålen forteller hvordan den beveger seg, og som styrer trålen ved hjelp av vinsjene slik at den blir optimalt formet.

Blir en nødvendighet

Når det gjelder bruk av systemet i kommersielt trålfiske vil rederne oppleve et mer effektivt fiske, bedre utnyttelse av kvotene, redusert drivstoff-forbruk, bedre dokumentasjon og sist men ikke minst, være et nyttig verktøy når EU sitt dumpingsforbud innføres i 2019. Da blir systemer som dette en nødvendighet. Det er også en målsetning å få til et sorteringssystem som er så bra at det erstatter rist og andre tiltak fra fiskeriforvaltningen sin side. Det er en kjent sak at rist ødelegger for fiskeriene. Deep Vision satser på å få til et typegodkjent system og at dataene derfra skal kunne brukes som dokumentasjon overfor forvaltningen.

En annen stor fordel for trålflåten er at Deep Vision kan brukes sammen med Scantrol sine system for trål. Kommersielt har dette stor betydning med tanke på at det i dag finnes over 500 trålere over hele verden som bruker Scantrol sine autotrålsystemer. Informasjon fra Deep Vision om hvilken fangst som går gjennom trålen kan nemlig kobles sammen med informasjon om trålens bevegelser fra Scantrol sitt avanserte iSYM trålstyringssystem. Sensorer i trålen forteller hvordan den beveger seg, og iSYM styrer trålen ved hjelp av vinsjene slik at den blir optimalt formet. Sammenkoblingen av de to systemene vil gi en unik mulighet til å styre trålen slik at fiskeren får mest mulig informasjon om både fangst og trål som grunnlag for å ta gode fangstavgjørelser i løpet av halet.

Hege Hammersland-White er godt fornøyd med utviklingen av Deep-Vision systemet. Nå ser hun frem mot en kommersialisering av produktet. Foto: Edmund Mongstad.

Kan måle fiskens vekt

Utgangspunktet for hele Deep Vision systemet er opprinnelig Scantrol sitt CathMeter, som var et avansert bildebasert måleverktøy brukt på land. Nå er denne teknologien tatt ned i dypet. På sikt vil det også være mulig å kunne estimere vekten til fisken via fiskens kondisjonsfaktor.

-Men dette ligger imidlertid noe lenger frem i tid, fortelle Hege Hammersland-White. Hun presiserer også viktigheten av dere gode kontakt med brukere, og det meste som er utviklet i Scantrol har kommet til og er utviklet i nært samarbeid med fiskerne. Hun forteller at de hele tiden er ute i felten, besøker fartøy, deltar på messer og konferanser og i hele tatt er tett på næringen. Det er også noe de vil fortsette med.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.