På Fiskeridirektoratet sine nettsider finnes er det nå publisert en kartløsning der du som bruker kan søke deg frem til gytefelt for torsk. Flere kartdata blir ferdigstilt etter hvert i tiden som kommer. Start søket via linken nederst i artikkelen.


( 14.04.2011 )


[raw]

-I det nasjonale programmet for kartlegging av marint biologisk mangfold er nå flere data med gytefelt for torsk ferdigstilt og publisert i Fiskeridirektoratets kartløsning.

 

Kartlegging av gyteområder skjer gjennom en kombinasjon av intervjuundersøkelser og verifisering i felt gjennom blant annet eggtellinger og undersøkelser av kjønnsmodning av fisk fanget i aktuelle områder. I hovedsak er det Fiskeridirektoratet som gjennomfører intervjuundersøkelser med fiskere og Havforskningsinstituttet som foretar verifisering.

 

Kartlagte regioner:

•Troms: Malangen, Balsfjord, Ullsfjord, Storfjord og Kvænangen
•Trøndelag: Sør- og Nord-Trøndelag
•Hordaland (untatt nordhordland)
•Sørlandet: Aust og Vest-Agder
•Østlandet: Oslo/Akershus Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark

 

 
Zoom deg inn i aktuelle områder og se i kartet:
http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-543244&minY=6212434&maxX=1585244&maxY=8186566&layers=&baselayer=2&visibleOLOverlays=

[/raw]